YURT DIŞI KONGRE/KONFERANS SONRASI
TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
1- Gerçekleştirme Görevlisi imza sirkü örneği (http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar)
adresinden ulaşılabilir.
2- Uçak Bileti (E-biletlerde fatura yerine geçer ibaresi olacak.Yoksa acentelerden alınanlarda
fatura gerekli.)
3- Biniş Kartları
4- Taksi ücreti talep edilmişse taksi fişleri
5- Katılım belgesi ya da fotokopisi ve Tercümesi (Bilim adamı kendisi tercüme edip altına
tarafımca tercüme edilmiştir yazılıp isim yazılıp imzalanacak ve bölüm başkanına
onaylatılacak.)
6- Kayıt ücreti yatırıldıysa kişinin kendi adına düzenlenen fatura ya da ödendi belgesinin aslı.
7- Fatura ya da ödendi belgesinin ayrıntılı tercümesi (Bilim adamı kendisi tercüme edip altına
tarafımca tercüme edilmiştir yazılıp isim yazılıp imzalanacak ve bölüm başkanına
onaylatılacak.)
8- Pasaport fotokopi (Ön yüz ve Giriş Çıkış tarihlerini gösteren sayfalar.)
9- Etkinlikten sonra kendisine ödeme yapılabilmesi için; Banka bilgilerini (Maaş hesabına ait
IBAN no’su) TC Kimlik no’su içeren bir üst yazı/dilekçe.
(http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar) adresinden ulaşılabilir.
10- Maaş bordrosu (Yevmiye Hesabı İçin)
11- Kongre sonuç formu (Form sisteme yüklenecek, Rapor sisteme yüklenmeden ödeme
yapılmayacak.) (http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar) adresinden ulaşılabilir.
12- Akademisyenin kongrede yaptığı sunum
13- Konaklama faturasının aslı ve ayrıntılı tercümesi (Bilim adamı kendisi tercüme edip altına
tarafımca tercüme edilmiştir yazılıp isim yazılıp imzalanacak ve bölüm başkanına
onaylatılacak.) (Faturada hocanın ismine kesilecek - Faturada kaç gece kalındığı hangi tarihler
arası olduğu yazılacak - Faturanın tek kişilik olmasına dikkat edilecek - Kaç gece kalındığı
anlaşılamayan faturalar için ödeme yapılmayacaktır.)
Akademisyenin belirtilen tüm evrakları ve proje sonuç raporunu Projeler Ofisi-BAP Birimi’ne
teslim ve ibraz etmesi zorunludur. Proje desteği, adı geçen evrakların Projeler Ofisi-BAP
Birimi’ne tesliminden sonra ödenir.
ÖNEMLİ UYARILAR
- Fatura yerine geçer ibaresi bulunmayan e-biletler kabul edilmeyecektir.
- Kongre Katılım ücreti ödediğinize faturanın aslını kongreyi düzenleyen kurumdan mutlaka
alınız.(E-mail ve fotokopi kabul edilmez.)
Download

BEKDP Yurtdışı Kongre/Konferans Sonrası Teslim Edilmesi Gereken