Hüzmeleme Teknolojisi Nedir?
Kaçınılmaz Karışım
Belki şunu denemişsinizdir, göle bir taş attığınızda, dışarıya doğru dalgalar oluşacaktır. Eğer
başka bir taş daha atarsanız, bu iki çeşit dalga çakışacaktır. Daha kötüsü, eğer daha fazşa taş
atarsanız, bu dairesel dalgalar bozulacaktır çünkü birbirine karışacaklardır. Kablosuz karışım
bu günlerde bu şekildedir: Bir çok kablosuz cihaz(kablosuz routerler veya erişim noktaları)
tüm alanlara sinyal yayıyor ve bu sinyaller birbirine karışan dalgalar gibidir. Bu sebepten,
internet bağlantınız sağlam olmayacaktır ve bu da problemleri doğuracaktır.
Hüzmeleme Teknolojisi
Kablosuz karışımı azaltmak ve Wi-Fi sinyalinin güvenilirliğini geliştirmek için, 5. jenerasyon
Wi-Fi standart 802.11ac etkin teknolojiye uyum sağlar ve buna hüzmeleme denir.
Hüzmeleme, verileri her yönde yaymak yerine, verileri verilen alıcıların yönünde iletir.
Herhangi biri, önceki kablosuz ışığı(veriyi) sadece bir grup alana dağıtan bir ampülken,
hüzmeleme veriyi direkt olarak özel cihazlara dağıtan bir lazer gibidir metaforunu
yapabilir. Lazer kendi gücüne odaklanabilir ve böylece daha ötesine ulaşabilir. Benzer
şekilde, hüzmeleme teknolojisi daha geniş kapsam sunar.
Beamforming
Diğer AC1900 Router
Hüzmeleme Teknolojisinin Mantığı
Tekniksel olarak konuşmak gerekirse, hüzmeleme teknolojisi dijital sinyal işleme(DSP)
mantığına ve MIMO teknolojisine dayanır. Hüzmeleme verilen alıcı cihazın doğru yönünü
belirleyebilir. Bunu yapmak için, Verici(Gönderici) sinyalin fazını ve göreceli büyüklüğünü
değiştirir. Yapıcı karışma ve yıkıcı karışma oluşturabilir ve bu da istenen yöndeki siyali daha
güçlü diğerlerini daha zayıf yapar. 802.11ac hüzmeleme teknolojisi MIMO( çok girdili çok çıktılı
sistem)'in avantajlarına sahiptir. Bu sistemde ayrı antenlerle göndelerilen sinyaller daha güçlü
sinyal oluşturmak için birleştirilebilirler. Fazı değiştirmeye nasıl karar verileceğine gelince, bu
matematiksel bir prosedürdür ve kanal kalibrasyonu veya kanal sonaj prosedürü olarak bilinir.
802.11ac hüzmeleme doğru yönü seçmek için kanal sondaj prosedürüne dayanır. Belirtilen
yolu izler: Gönderici alıcıya NDP(Boş Veri Paketi) gönderir, alıcı NDP'yi alınca, geri bildirim
matrisini gönderici için analiz edecektir ve hesaplayacaktır. Bunun üzerine gönderici kabul
eder ve yönlendirme matrisini alınan geri bildirime göre hesaplar. Bu yönlendirme matrisi fazı
ve sinyalin büyüklüğünü düzenleyebilir böylece gönderici veriyi doğru yönlere doğru iletebilir.
Yani enerjinin en etkili biçimde kullanılması garanti altına alınarak, doğru yönlerde sinyaller
Download

Beamforming (Hüzmeleme) - TP-Link