MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ (TUS/YDUS)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA İSTENEN EVRAKLAR
2014 TUS/YDUS AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMALARDA :
1. Dilekçe *
2. Mezuniyet belgesi
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi(YAN DAL İÇİN ONAYLI UZMANLIK BELGESİ)
b) Mezun olunan Fakülte Diploma numarası ile
c) SAĞLIK BAKANLIĞI diploma TESCİL NUMARASI kayıtlar sırasında istenecektir.
3. TUS sonuç belgesi (İnternet çıktısı ile başvuru yapılabilir, ancak belgenin aslı ulaştığında Personel İşlerine
verilmek kaydıyla)
4. Hizmet Belgesi
a) Kamu Hizmeti varsa hizmet belgesi
b) SSK ve BAĞ-KUR hizmet belgesi
5. Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okumuş ise;
a) Ortaöğretim kurumundan alınacak belgenin aslı.
ortaöğretimde hazırlık sınıfı hariç 4(dört) yıl okumuş ise ;
b) Buna ilişkin ortaöğretim kurumundan alınacak belgenin aslı
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-arkalı)
7. Askerlik tecil / müsaade / terhis belgesi)
8. Mal bildirimi (1 nüsha) **
9. 6 Adet Vesikalık fotoğraf (TUS Kılavuzu Madde 2.2.2 ‘a’ ve ‘b’ fıkralarında belirtilen özelliklerde)
10. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet / Kurul raporu)
11. Savcılık sabıka kaydı
12. İkametgah Belgesi
NOT : İkametgah, askerlik, sabıka ve sağlık belgeleri son altı ay içinde alınmış olmalıdır. Daha eski tarihli
belgeler kabul edilmeyecektir.
* Dilekçe (Personel işleri birimimizden verilecektir.)
** Mal bildirimi form örneği (Personel işleri birimimizden verilecektir.)
EKSİK EVRAKLA BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR
Başvurular İnternette sonuçların yayınlandığının ertesi günü 1.gün sayılmak kaydıyla 10 iş günü içinde
şahsen yapılacaktır, (YDUS başvurusu için 24.02.2015 son gün) posta yolu ile gönderilen evraklar işleme
alınmamaktadır.
ADRES :
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Personel İşleri
Çiftlikköy - MERSİN
Telefon : 0 324 3610684-89
0 324 3610330-32
Fax
: 0.324. 3412400
E-Mail : [email protected]
Download

(TUS/YDUS) Araştırma Görevlisi Atamaları Başvuru Takvimi ve İstenen