Proje Teklif Çağrısı
GELENEKSEL TIBBIN KEŞFEDİLMESİ
IAMP dünya genelinde sağlığın iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanın yaygın olarak kullanılan tıbbi tedavilere erişme
imkanı bulunmuyor. Bunun yerine, geleneksel tıp uygulamalarının zengin kültürüne
güveniyorlar. Aslında, “modern ilaç” denilen ilaçların yaklaşık dörtte birinin geleneksel tıp
uzmanlarının tarafından kullanılan bitkilerden elde edildiği tahmin ediliyor.
Son yıllarda, hastalıkların değişen spektrumu ve toplumların giderek yaşlanması karşısında
geleneksel tıp uygulamaları, tüm dünyada daha fazla dikkat çekmeye başladı. Aslında bazı
ülkelerde, geleneksel veya alternatif tıp ulusal sağlık hizmetlerinin dahili bir parçası haline
geldi.
Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre geleneksel tıp uygulamalarının “hakim” tıbbi tedaviye
daha geniş ölçüde dahil edilmesi ile ilgili en önemli zorluk, gelişmesini destekleyen bilimsel
verilerin ve kanıtların bulunmaması. Geleneksel tıp ve etkinliğinin temelinin daha iyi
anlaşılması, insan sağlığının sürdürülebildiğinin sağlanmasının yanı sıra, insan
hastalıklarının önlenmesinde, tedavi edilmesinde ve iyileştirilmesinde faydalı olurdu.
IAMP İdari Komitesi, geleneksel tıp eğitimini teşvik etmek amacıyla Chinese Academy of
Engineering (CAE) ile işbirliği yaparak, China Academy of Chinese Medical Sciences
(CACMS) ‘nin desteği ile “Geleneksel Tıbbın Keşfedilmesi” projesini oluşturdu. Nigerian
Academy of Science (NAS) ve National Academy of Sciences of Sri Lanka (NASSL) da iş
birliği yapılan diğer ortaklar oldu.
Proje kapsamında geleneksel tıbbın insan sağlığına olan katkısı keşfedilecek ve geleneksel
tıp uygulamalarının bilimselliğini, güvenilirliğini, kalitesini ve etkinliğini değerlendirmek için
gerekli yöntemler belirlenecek.
IAMP bu amaçla, geleneksel tıp uygulamalarının modern tıp alanında nasıl rol
oynayabildiğini gösteren başarılı örneklerin sunulması için çağrıda bulunuyor.
Örnekler üye akademilerin desteği ile gönderilebilir.
IAMP üyesi akademilerin uzmanlarından ve diğer tanınmış bilim insanlarından oluşan
uluslararası bir komite, bunları değerlendirecek ve en iyi örnekleri seçecek.
Çalışmaları seçilen 15-20 kişi daha sonra, Eylül 2015’te Pekin’de yapılacak olan uluslararası
bir akademik sempozyumda projelerini sunmaya davet edilecek. Sempozyumun ardından,
seçilen projeler yayınlanacak ve internette ücretsiz olarak incelenebilecek. Uluslararası
seyahat masrafları ve yerel harcamalar projeyi düzenleyenler tarafından karşılanacak.
GELENEKSEL TIBBIN KEŞFEDİLMESİ
Proje Teklif Çağrısı
GELENEKSEL TIBBIN KEŞFEDİLMESİ
IAMP geleneksel tıbbın modern tıpta nasıl rol oynayabildiğini gösteren başarılı
örneklerin yer aldığı özetler/kısa raporlar için çağrıda bulunuyor.
IAMP tarafından oluşturulacak uzman komitesi tarafından en iyi özeti/raporu
hazırladığına karar verilen 15-20 kişi çalışmalarının tamamını göndermeye (Temmuz
ayının sonuna kadar) ve Eylül 2015’te (geçici olarak 21-22 Eylül) Çin’in Pekin kentinde
yapılacak olan uluslararası sempozyumda çalışmalarını sunmaya davet edilecek.
Uluslararası seyahat masrafları ve yerel harcamalar projeyi düzenleyenler tarafından
karşılanacak.
Tekliflerin alınması için sürenin bitişi 30 Nisan 2015
Gereklilikler:
1. Sunum yapan kişi için kişisel bilgi formunu doldurun ve kısa bir (300 kelime) profil
ekleyin.
2. Aşağıdakileri sunmak için ekteki şablonu kullanın:
a) Resmi bir yayında yayınlanmış olan tamamlanan araştırma raporunun 500
kelimelik özeti veya
b) Yayınlanmamış bir araştırma raporunun 500 kelimelik özeti
2. IAMP üyesi bir akademiden tavsiye mektubu
(http://www.iamp-online.org/members/)
Lütfen bunları aşağıdaki e-posta adreslerine gönderin:
[email protected], [email protected], [email protected]
Gönderirken, lütfen konu kısmına şunları yazın: "hazırlayanın adı" + "Destekleyen IAMP
üyesi akademinin ülkesi" + "Geleneksel Tıbbın Keşfedilmesi" projesi.
Daha fazla bilgi için, iletişim:
Sayın Yongmei ZHANG
Sayın Fan ZHANG
Telefon ve Faks: +86 10 64016387 E-posta: [email protected]
Tekliflerin alınması için sürenin bitişi 30 Nisan 2015
Prof. Lai-Meng Looi & Prof. Detlev Ganten
Eş başkanlar
IAMP - InterAcademy Medical Panel (AdakademilerArası Tıp Paneli)
E-posta: [email protected]
Download

Özet Formu