SEKTORU
: Ula!jtlrma (G. Butc;e)
PROJESAHiBi
: METEOROLOJi
GENEL MOOORLOGO
2014 SONUNA
PROJENO
Ad
PROJEADI
et
YER
( iL ve
il';;:ESi )
PROJE
TUTARI
KARAKTERISTIK
2015
YATIRIMI
KADAR
TAHMiNi
HARCAMA
BASLAMA
BITIS YIU
DI
~
DI~
TOPLAM
--
DI~
TOPLAM
--
TOPLAM
RE[ ZKA
RE ZKA
Havaalanlarl i~in AWOS ahmlarl
Muhtelif
Mak-Tech.
2007-2018
35.500
1
Havalimanlan
i~in Otomatik Meteorolojik
Bilgi bl~Um ve Raporlama Sistemleri Allml
Muhtelif
Mak-Tech.
2007-2018
18.050
2.500
2
Meteorolojik
Sistemlerinin
Gbzlem ve Raporlama
Modernizasyonu
Muhtelif
Mak-Tech.
2007-2018
7.000
1.000
3
AI~ak Seviye
(LLWAS)
RUzgar Klnllm
Muhtelif
Mak-Tech.
2015-2017
6.500
3.000
2006E030230
Alarm
Sistemi
20.624
... ail
~nel~dur
6.500
U~ E
PROJE NO
PROJE ADI
Ad
et
YER ( iL
KARAKTERi
. ve .
STiK
ILC;ESI )
PROJE
TUTARI
BA;;LAMA
BiTi;; YIU
I
2006E030230
1
2
3
TOPLAM
2014 SONUNA
KADAR
TAHMiNi
HARCAMA
-E~
TOPLAM
E Kt
2015
YATIRIMI
DI~
~
TOPLAM
Meteorolojik Sistem, Alet, Ekipman, Yedekleri
Muhtelif Mak-Tech. 2006-2018
YUksek Atmosfer
Allml
Muhtelif Mak-Tech.
2013-2018
13.500
3.000
Radar Sistemlerinin Baklml, Onanml ve GUncelienme
Hizmetleri ile Malzeme ve Yedek Allml
Muhtelif Mak-Tech.
2014-2017
7.000
1.500
Gbzlem Sistemleri Sahalannln Baklm, Onanm ve
Anzalannda Kullanllmak (here Yedek Malzeme, Cihaz
ve Hizmet Allml
Muhtelif Mak-Tech.
2015-2018
6.750
2.500
Gbzlemleri,
Sistem, Cihaz ve Yedek
35.650
20.618
7.000
( Bin TL. )
PROJE NO
Ade
t
PROJEAD!
YER ( iL
ve iL<;;ESi
)
BA$LAMA
BiTi$ YILI
KARAKTERisTiK
PROJE
TUTARI
2014S0NUNA
KADAR TAHMiNi
HARCAMA
DIS
OPLA'"
DIS
TOPLAM
RE[ Kf
2011E030200
2015
YATIRIMI
--
TOPLAM
RE K
1.636
1.999
Muhtelif
Mak-tec;h.
2011-2018
1
Meteoroloji Birimleri ic;in muhtelif i~yeri alet, ekipman,
yedek parc;a, mefru~at, makine tec;hizat parc;all/parc;aslz
baklml, allmlan
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2015
429
429
2
Veri Depolama Sistemi Kapasite Artlnml
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2016
840
840
3
VOLMET Sistemleri parc;aslz baklml, guncelleme, yedek
malzeme ve yeni sitem allml
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2017
480
480
4
Muhtelif elektrik/elektronik
malzeme allml.
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2015
30
30
5
Muhtelif fotokopi ve faks mak allml, yedek parc;a ve
malzeme allml ile makinalann baklml ve onanml
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2015
70
70
6
Hassas klima, klima allml, baklml ve klimalar ic;in
sarf/yedek malzeme allml.
Ankara
Mak-tec;h.
2015-2015
30
30
7
Muhtelif guc;lerde UPS, regulator yedek malzeme
allml.
Muhtelif
Mak-tec;h.
2015-2015
50
50
8
Kalibrasyon Laboratuvan ic;in Referans, Kalibrator
Cihazl, Egitim Kalibrasyon Belgesi, Yazilim Guncelleme
LAK Gozetim Denetimi, Sarf Malzeme, Makine/Tec;hizat
Allml.
Muhtelif
Mak.Tec;h.
2015-2015
70
70
Muhtelif
Alet, Cihaz, Mak.Tec;h. ve Yedek Malz. Allml
cihazlar ic;in yedek parc;a ve
ve aku
13.800
Download

Genel Bütçe Detayları - Meteoroloji Genel Müdürlüğü