İstanbul, 13 Şubat 2015
2015/145
GENEL MEKTUP
No: 720
Konu : Üye Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılacak Bildirimler Hk.
İlgi
: 17.12.2014 tarih ve 21 No’lu Genelgemiz.
SAYIN ÜYEMİZ,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) ilgili düzenlemeleri uyarınca Birliğimize
yapılacak bildirimlerin elektronik imzalı olarak gerçekleştirilmesi amacıyla
oluşturulan “Üye Yönetim Sistemi” (UYS) üzerinden Birliğimize yapılacak
bildirimlere ilişkin usul ve esaslar, 17.12.2014 tarih ve 21 No’lu Genelgemiz ile
üyelerimize duyurulmuştur.
Kurul düzenlemeleri uyarınca, UYS üzerinden Birliğimize yapılacak bildirimlere ek
olarak; Birliğimiz bünyesinde tutulan ve Birliğimiz internet sitesi üzerinden
kamuyla paylaşılan ortaklık yapısı, yönetim kurulu ve üst yönetim bilgilerinin tüm
üyelerimizce UYS üzerinden Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, UYS üzerinden üye gruplarımıza göre yapılacak ortaklık yapısı,
yönetim kurulu ve üst yönetim bildirimine ilişkin oluşturulan formlar aşağıda
belirtilmektedir.
Form
No
Form Adı
AK
B/YB/KB
Üyeler
KTB
PYŞ
YO
02
Ortaklık Yapısı
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
21
Genel Müdür Yardımcısı
Göreve Başlama
Bildirimi
Bildirim
Yapılacak
-
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
22
Genel Müdür Yardımcısı
Görevden Ayrılma
Bildirimi
Bildirim
Yapılacak
-
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Form
No
Form Adı
AK
B/YB/KB
Üyeler
KTB
PYŞ
YO
23
Genel Müdür Göreve
Başlama Bildirimi
Bildirim
Yapılacak
-
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
24
Genel Müdür Görevden
Ayrılma Bildirimi
Bildirim
Yapılacak
-
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
25
Yönetim Kurulu Üyeleri
Bildirimi
Bildirim
Yapılacak
-
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
Bildirim
Yapılacak
*Kısaltmalar
AK
B
YB
KB
KTB
PYŞ
YO
: Aracı Kurumlar
: Mevduat Bankaları
: Yatırım Bankaları
: Kalkınma Bankaları
: Katılım Bankaları
: Portföy Yönetim Şirketleri
: Yatırım Ortaklıkları
Üyelerimizin halihazırdaki ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetime
(genel müdür ve genel müdür yardımcıları) ilişkin en güncel bilgilerinin Birliğimiz
veri tabanında oluşturulabilmesi ve kamuyla paylaşılabilmesi için, tüm
üyelerimizin 20 Şubat 2015 tarihine kadar UYS üzerinden söz konusu veri
girişlerini tamamlaması gerekmektedir. Söz konusu bilgilerde daha sonraki
tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin, değişikliği izleyen 10 günlük süre
içinde UYS üzerinden Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
Genel Sekreter
Download

GENEL MEKTUP No: 720