END 4101 - ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ TASARIMI I VE END 4102 - ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ TASARIMI II
DERSLERİ KAPSAMINDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Öğrenciler tezi birlikte yapmak istedikleri arkadaşları ile görüşüp bir grup oluştururlar ve bu grup
bilgisini bir önceki dönem sonunda ilan edilen tarihe kadar gerekli formu doldurarak bölüm
başkanlığına bildirirler. Form teslimi yapmayan öğrenciler için yapılacak uygulamaya bölüm
başkanlığı karar verir.
2. Teslim alınan bu formlar, rasgele dağıtım tekniği ile bölüm öğretim üyeleri arasında eşit sayıda
dağıtılır ve öğrencilere atanmış oldukları öğretim üyesi ilan edilir.
3. Dönem başında gerçekleşecek olan ders kayıtlanmalarında; öğrenciler, atanmış olduğu öğretim
üyesine ders kaydı yapmak zorundadır. Aksi yönde kayıt yapanların kayıtları iptal edilecektir.
4. Dönem başladığı andan itibaren öğrenciler, bahsi geçen derslere kayıtlanmış sayılırlar ve devam
zorunluluğu % 80 ‘dir.
5. Her hafta tez dersi kapsamında öğrenciler, tezi aldığı öğretim üyesi ile görüşmek ve görüştüğüne
dair imza atmak zorundadır. %80 devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenciler, devamsız olarak
işaretlenir ve dersten kalırlar.
6. İlk hafta bütün öğrencilerin, kendi tez öğretim üyelerini görmeleri ve tez ile ilgili kurallar açısından
bilgilenecekleri toplantı yapmaları gerekmektedir. Bütün öğrencilerin bu kurallara uyma zorunluluğu
vardır.
7. Tüm öğrenciler, 3. haftanın sonuna kadar proje konularını dersin öğretim üyesine bildirmeleri ve
dersin Moodle’daki sayfasına yüklemeleri gerekmektedir.
8. Öğrenciler tez ara raporu teslim etmek zorundadır. Vize döneminde ilan edilen tarihe kadar, tez
ara raporunun dersin Moodle’daki sayfasına yüklenmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde ara
rapor yüklemesi yapılmamışsa, ara rapor notu 0 (sıfır) olacaktır.
9. Final döneminde tez savunma sunumları yapılır ve bütün öğrencilerin tez sunumu yapmaları
gerekmektedir. Tez savunma sunum tarihleri bölüm başkanlığınca ilan edilir. Bu tarihten 1 hafta
öncesine kadar dersin Moodle’daki sayfasına tezlerin yazılı tam halinin yüklenmiş olması
gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde tezin yüklenmesi yapılmamışsa veya öğrenci yüklediği halde
sunuma katılmamışsa, öğrenci bütünlemeye kalır.
10. Tez savunması sonrasında jürinin istediği düzenleme ve düzeltmeleri, 3 (üç) gün içerisinde kadar
yapmayan öğrenciler, bütünlemeye kalır.
11. Tez dersinin bütünlemesinde de tez savunma sunumları yapılır ve bütünlemeye kalan her öğrencinin
sunum yapması gerekir. Tez savunmasının bütünleme sunum tarihleri bölüm başkanlığınca ilan
edilir. Bu tarihten 1 hafta öncesine kadar dersin Moodle’daki sayfasına tezlerin yüklenmiş olması
gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde tezin yüklemesi yapılmamışsa veya yükleme yaptığı halde
sunuma katılmamışsa, öğrenci dersten kalır.
12. Bütünlemedeki tez savunması sonrasında jürinin istediği düzenleme ve düzeltmeleri, 3 (üç) gün
içerisinde yapmayan öğrenciler, dersten kalır.
13. Tezin puanlaması için aşağıdaki tablo esas alınır.
Puanlandırma Esasları
Kapsam
Tez ara raporu ve içeriği
Tez yazım kurallarına uygunluk
Tez sunum performansı
Tez raporu ve içeriği
Yüzdesi
%40
%10
%10
%40
Açıklaması
İstenilen tarihte yüklemeyen sıfır notunu alır.
İstenilen tarihte yüklemeyen sıfır notunu alır.
Download

Tezde uyulması gereken kurallar için tıklayınız..