12/02/2015
BASIN BÜLTENİ
Basınımızın değerli temsilcileri!
6552 Sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarına ilişkin verilerin
açıklanacağı basın toplantımıza hoş geldiniz.
Bilindiği üzere, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili
Kanundan yararlanmak için müracaat süresi 31.12.2014 tarihinde sona ermiştir.
6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında 123.560 mükellefimiz kesinleşmiş
borçlarının yapılandırılması için müracaatta bulunmuş olup, 797.805.000 TL vergi borcu
yapılandırılmıştır.
6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında 251 mükellefimiz müracaat ederek
4.802.000 TL beyan edilmiştir.
Toplamda 6552 sayılı Kanun kapsamında 123.811 mükellef müracaat etmiş ve toplamda
802.607.000 TL yapılandırılmış ve beyan edilmiştir.
Kanun kapsamına giren ve kesinleşmiş borcu bulunan mükelleflerimizin yaklaşık
51,5’i yapılandırmaya müracaat etmiştir.
%
İnternetten müracaat eden mükellef sayımız 64.734 olup toplam müracaatın %52 sini
oluşturmaktadır.
Yapılandırmaya müracaat oranı olarak 30 Vergi Dairesi Başkanlığı arasında
Başkanlığımız ikinci sırada yer almıştır.
Diğer taraftan, mükelleflerimiz tarafından Kanunla getirilen bu imkânın kaybedilmemesi
için; bir takvim yılında 2 veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükmünden
yararlanacaktır.
Ayrıca süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammı ile birlikte
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi ve bir takvim yılında ikiden fazla taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde madde hükmünden yararlanma hakkı
kaybedilecektir.
Borcunu yapılandıran mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinden borç
durumunu sorgulayabilme ve sanal postan kredi kartı ile ödeme yapma imkânına sahiptirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Download

Başkanlığımızca 6552 Sayılı Kanun kapsamında yapılan çalışma