ERDEMİR VAKFI
BİREYSEL EMEKLİLİK ve AKTARIM ANKETİ
Personel No
: .........................
Adı- Soyadı
: ................................................................................................
1. Vakıf’taki statünüz nedir?
o Aktif Üye (Çalışan, Dışardan)
o Pasif üye (Emekli, Duleş)
2. Bireysel emeklilik sözleşmeniz var mı?
o Evet
o Hayır
3. Bireysel emeklilik sisteminin aşağıda belirtilmiş avantajlarından, sizce en önemli
3 tanesini işaretleyiniz.
%25 Devlet Katkısı
İkinci Emeklilik İle Ek Gelir İmkânı
Sistemin Güvenli Oluşu
Kişisel Yatırım Tercihleri Doğrultusunda Profesyonel Kuruluşlar Tarafından Fon Yönetimi
Fonların Getirilerinin Vergiden muaf olması
Tasarruf Etme Alışkanlığı Sağlaması
4. Vakıf’tan Bireysel Emeklilik Sistemine aktarım yapmayı düşünüyor musunuz?
o Evet
o Hayır
o Kararsızım
5. Vakıf’taki birikimlerinizin ne kadarlık bir
aktarılmasını istersiniz?
o %50
o %70
o %90
o Diğer (lütfen oran belirtiniz )% [……..]
kısmını
bireysel
emeklilik
sistemine
Download

BES Anket Formu için tıklayınız..