ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
5A
Pa
HC.5A
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
BEDEN
DİN
İNG.
S.ERK
Sa
BİLİŞ.
İNG.
B.BCK
Ça
Pe
TÜRK.
A.SMR
GÖRSEL MÜZİK
I.CNBS
YB
D.GB
TÜRK.
T.DİN
BİLG
SOS.
RŞ
Cu
TÜRK.
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
HTRGT
RŞ
FEN
B.BCK
SPOR
HTRGT
S.ERK
BİLİM
YGLM
FEN
HTRGT
S.YLMZ
BİLİŞ.
S.YLMZ
C.GZL
S.ERK
BİLİM
YGLM
MAT.
MAT.
M.KDGL
T.DİN
BİLG
C.GZL
SOS.
M.KDGL
A.SMR
MAT.
M.KDGL
SPOR
S.YLMZ
S.YLMZ
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
5B
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
GÖRSEL
İNG.
TÜRK.
S.OZYRT
Sa
I.CNBS
TÜRK.
DİN
İNG.
SOS.
F.SAV
D.GB
FEN
MAT.
S.YLMZ
BİLİŞ.
S.OZYRT
C.GZL
S.YLMZ
BİLİM
YGLM
RŞ
BEDEN
S.OZYRT
M.KDGL
BİLİM
YGLM
SOS.
S.YLMZ
M.KDGL
SPOR
T.DİN.BİLG.
TÜRK.
F.SAV
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
FEN
MÜZİK
C.GZL
Cu
SPOR
F.SAV
YB
MAT.
A.SMR
Pe
MAT.
A.SMR
S.OZYRT
Ça
HC.5B
S.YLMZ
BİLİŞ.
S.ERK
S.OZYRT
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
5C
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
BİLİŞ.
MÜZİK
M.NCR.
Sa
BEDEN
D.GB
FEN
TÜRK.
TÜRK.
Pe
İNG.
MAT.
F.SAV
S.YLMZ
M.NCR.
C.GZL
BİLİM
YGLM
M.NCR.
BİLİŞ.
S.ERK
SOS.
T.DİN.BİLG.
FEN
C.GZL
YB
F.SAV
B.BCK
SPOR
A.SMR
MAT.
SOS.
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
DİN
İNG.
I.CNBS
A.SMR
Cu
S.OZYRT
S.OZYRT
GÖRSEL
S.OZYRT
BİLİM
YGLM
TÜRK.
S.ERK
S.YLMZ
Ça
HC.5C
MAT.
F.SAV
B.BCK
SPOR
S.ERK
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
6A
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
İNG.
GÖRSEL
FEN
B.BCK
Sa
DİN
A.SMR
MÜZİK
YB
Ça
FEN
MAT.
D.GB
Cu
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
M.NCR.
A.SMR
BİLİŞ.
E.INLTKN
E.INLTKN
YZRLK
M.KDGL
MAT.
M.KDGL
R.GDK
BİLİŞ.
TÜRK.
TÜRK.
R.GDK
S.DMRR
K.KERİM
İNG.
SOS.
MAT. UYGLM
HTRGT
S.ERK
SOS.
M.KDGL
HTRGT
MAT.
BEDEN
TÜRK.
I.CNBS
B.BCK
Pe
HC.6A
M.KDGL
YZRLK
HTRGT
M.KDGL
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
6B
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
BİLİŞ.
MAT.
TÜRK.
M.KDGL
Sa
İNG.
E.INLTKN
FEN
A.SMR
Ça
GÖRSEL
B.BCK
MAT.
TÜRK.
F.SAV
Cu
BEDEN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
M.KDGL
S.OZYRT
D.GB
M.NCR.
K.KERİM
A.SMR
MÜZİK
YB
YZRLK K.KERİM
R.GDK
M.KDGL
R.GDK
YB
DİN
İNG.
SOS.
S.ERK
TÜRK.
SOS.
B.BCK
DİN
S.DMRR
I.CNBS
FEN
MAT.
MAT. UYGLM
F.SAV
F.SAV
Pe
HC.6B
YZRLK
S.OZYRT
M.NCR.
BİLİŞ.
E.INLTKN
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
6C
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
DİN
TÜRK.
YB
Sa
GÖRSEL MÜZİK
I.CNBS
Ça
D.GB
SOS.
MAT.
İNG.
HTRGT
FEN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
BİLİŞ.
S.OZYRT
YZRLK
HTRGT
MAT. UYGLM
HTRGT
S.OZYRT
SOS.
S.DMRR
YZRLK
S.ERK
S.OZYRT
S.OZYRT
S.GLN
BEDEN
S.OZYRT
TÜRK.
MAT.
MAT.
TÜRK.
BİLİŞ.
B.BCK
S.GLN
İNG.
B.BCK
Cu
FEN
S.OZYRT
R.GDK
Pe
HC.6C
S.OZYRT
R.GDK
K.KERİM
M.NCR.
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
7A
1
2
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
HC.7A
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
Grup 1
Pa
TEK.TAS.
Y
A.KRG
Grup 2
MAT.
TEK.TAS.
H.UGR
ET
Sa
MAT.
Ça
S.KRCBN
Pe
MAT.
C.GZL
TÜRK.
TÜRK.
B.BCK
SEÇ
İNG
SEÇ
İNG
A.SMR
B.BCK
A.SMR
S.GLN
A.TPL
A.TPL
GÖRSEL
I.CNBS
SOS.
S.GLN
YZRLK
F.SAV
YZRLK
İNG.
İNG.
S.KRCBN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
H.UGR
FEN
S.KRCBN
Cu
FEN
S.ERK
SOS.
ZEKA
M.NCR.
BEDEN
H.UGR
TÜRK.
DİN
MÜZİK
D.GB
C.GZL
ZEKA
F.SAV
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
7B
HC.7B
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
7
15:05 - 15:45
Grup 1
Pa
TEK.TAS.
MÜZİK
TÜRK.
D.GB
Sa
FEN
S.KRCBN
BEDEN
Ça
Pe
İNG.
MAT.
S.KRCBN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
B.BCK
SOS.
H.UGR
S.GLN
ZEKA
C.GZL
SEÇ
İNG
S.KRCBN
C.GZL
SEÇ
İNG
FEN
TÜRK.
H.UGR
SOS.
S.GLN
TÜRK.
S.GLN
Cu
İNG.
MAT.
N.BHCVN
ET
M.NCR.
I.CNBS
ZEKA
TEK.TAS.
DİN
GÖRSEL
H.UGR
A.KRG
Grup 2
B.BCK
S.ERK
MAT.
Y
S.GLN
N.BHCVN
YZRLK
S.KRCBN
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
7C
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
MAT.
TÜRK.
H.UGR
Sa
DİN
S.KRCBN
İNG.
FEN
SOS.
MAT.
C.GZL
Pe
YB
S.YLMZ
MÜZİK GÖRSEL
H.UGR
D.GB
MAT.
I.CNBS
TÜRK.
H.UGR
YZRLK
E.INLTKN
SEÇ
İNG
SOS.
S.GLN
Ça
HC.7C
C.GZL
TÜRK.
BEDEN
S.KRCBN
S.ERK
SEÇ
İNG
FEN
S.KRCBN
S.GLN
S.YLMZ
S.GLN
Grup 1
Cu
TEK.TAS.
Y
İNG.
Grup 2
S.GLN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
A.KRG
TEK.TAS.
ET
YZRLK
E.INLTKN
ZEKA
H.UGR
ZEKA
H.UGR
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
8A
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
VAT.
GÖRSEL
R.GDK
Sa
DİN
I.CNBS
İNG.
MÜZİK
E.INLTKN
FEN
MEDYA
S.ERK
MAT.
TÜRK.
A.BGC
BEDEN
D.GB
Pe
TÜRK.
M.NCR.
S.ŞHMN
Ça
HC.8A
E.INLTKN
REHB.
S.OZYRT
S.ERK
FEN
N.BHCVN
TÜRK.
E.INLTKN
İNK.
A.BGC
R.GDK
Grup 1
Cu
TEK.TAS.
MAT.
İNG.
N.BHCVN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
Y
A.KRG
Grup 2
S.ŞHMN
TEK.TAS.
ET
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
8B
Pa
HC.8B
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
GÖRSEL
VAT.
MÜZİK
TÜRK.
I.CNBS
Sa
R.GDK
DİN
D.GB
Ça
İNG.
FEN
TÜRK.
İNK.
N.BHCVN
S.ŞHMN
S.ŞHMN
Pe
E.INLTKN
İNG.
M.NCR.
MAT.
REHB.
E.INLTKN
MAT.
R.GDK
A.BGC
MEDYA
A.KRG
S.KRCBN
BEDEN
N.BHCVN
S.ERK
Grup 1
Cu
TEK.TAS.
Y
A.KRG
Grup 2
TEK.TAS.
ET
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
TÜRK.
FEN
E.INLTKN
A.BGC
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
8C
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
VAT.
MÜZİK
MAT.
N.BHCVN
Sa
HC.8C
R.GDK
FEN
D.GB
TÜRK.
A.BGC
BEDEN
S.ERK
DİN
E.INLTKN
M.NCR.
Grup 1
Ça
TEK.TAS.
Y
TÜRK.
Grup 2
E.INLTKN
Pe
A.KRG
İNG.
TEK.TAS.
ET
İNK.
S.ŞHMN
Cu
İNG.
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
I.CNBS
I.CNBS
FEN
R.GDK
MAT.
S.ŞHMN
REHB. GÖRSEL
A.BGC
MEDYA
N.BHCVN
M.KDGL
TÜRK.
E.INLTKN
aSc Ders Dağıtım
ÖĞRETMENLERİN HAFTALIK DERS PROGRAMI (09/02/2015)
8D
Pa
1
2
3
4
ÖĞLE ARASI
5
6
7
8:45 - 9:35
9:55 - 10:35
10:45 - 11:25
11:35 - 12:15
12:15 - 13:25
13:25 - 14:05
14:15 - 14:55
15:05 - 15:45
TÜRK.
İNG.
E.INLTKN
Sa
HC.8D
MEDYA
S.ŞHMN
TÜRK.
M.KDGL
GÖRSEL MÜZİK
E.INLTKN
I.CNBS
İNK.
R.GDK
BEDEN
D.GB
S.ERK
Grup 1
Ça
TEK.TAS.
Y
A.KRG
Grup 2
DİN
TEK.TAS.
M.NCR.
ET
Pe
FEN
İNG.
A.BGC
Cu
TÜRK.
VAT.
A.BGC
R.GDK
MAT.
S.ŞHMN
FEN
E.INLTKN
Ders programını oluşturma tarihi:05.02.2015
REHB.
N.BHCVN
MAT.
A.BGC
N.BHCVN
aSc Ders Dağıtım
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem 9 Şubat 2015 Tarihinde