T.C.
ONİKİŞUBAT KAYMAKAMLIĞI
Dereboğazı Kadılı Atatürk Ortaokulu
OKULUMUZUN GENEL
GÖRÜNÜM
I.BÖLÜM
DEREBOĞAZI KADILI ATATÜRK İLOKULU ORTAOKULUBİLGİ ORMU(GENEL BİLGİLER)
A. Kurum Türü
İlkokul-Ortaokul
B. Kurum kodu:
754264-754267
C. Kurum statüsü:
Kamu
D. Kurumda çalışan personel
Yönetici:2 Öğretmen:11
sayısı:
E. Öğrenci Sayısı
İlkokul:143
Ortaokul:174
F. Öğretim Şekli:
Normal
G. Okulun hizmete giriş
Tarihi:
2014
H. Kurum telefonu:
0344 253 22 49
İ. Web adresi:
http://dkao.meb.k12.tr/
J. Mail adresi:
[email protected]
K. Kurum adresi
Dereboğazı Mah.Onikişubat/K.MARAŞ
L. Kurum Müdürü
Mehmet ARDIÇ
M. Kurum Müdür
Yardımcısı
Tevfik FIRAT
OKULUN TARİHÇESİ
OKULUN BİNA VE DONANIM DURUMU
OKULUN FİZİKİ DURUMU
OKULUMUZUN FİZİKİ DURUMU VE İHTİYAÇLARIMIZ
SIRA NO
FİZİKİ MEKÂN
MEVCUT SAYI
İHTİYAÇ
1
MÜDÜR ODASI
1
----
2
MÜDÜRYARDIM
CI ODASI
1
-------
3
ÖĞRETMENLER
ODASI
1
-----
4
DERSLİKLER
11
-
5
KÜTÜPHANE
------
1
6
FEN
LABORATUVARI
--------
1
7
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
ODASI
1
-----
8
SPOR ODASI
------
1
9
RESİM ODASI
------
1
10
MÜZİK ODASI
------
1
12
KANTİN
1
______
13
REHBERLİK
ODASI
1
____
DERSLİK VE İDARİ DURUM:
DERSLİK
11
FEN LABORATUARI
0
BİLGİSAYAR LABORATUARI
1
RESİM ATÖLYESİ
0
MÜZİK SINIFI
0
ANA SINIFI
1
TEKNOLOJİ TASARIM SINIFI
0
TEKNOLOJİSINIFI
0
MÜDÜR ODASI
1
MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
1
REHBERLİK SERVİSİ
1
ÖĞRETMENLER ODASI
1
KÜTÜPHANE
1
Müdür odası:
Müdür yardımcı odası:
Öğretmenler odası:
Bilişim Teknolojileri Sınıfı:
Rehberlik Servisi:
Isınma:
Okulumuz kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır.
Aydınlatma:
Okulumuzda aydınlatma mevcut olup otomatik olarak
devreye girmektedir.
Su durumu:
Okulumuzda su problemi yaşanmamaktadır.Kalorifer
dairesindeki 30 tonluk depo su probleminin
çözümünde önem taşımaktadır.
Bahçe:
Okul Bahçesi öğrenci sayısı açısından yetersiz. Bunun
en önemli nedeni tam anlamıyla Bahçe ıslahı
yapılmamasıdır.
Bunun dışında okulumuzda voleybol sahası basket sahasının olmayışı olumsuz
yanlarından biridir.
Mülk Durumu:
Okul arazimiz Köy muhtarlığı tüzel kişiliğine aittir.
OKULUN TEKNOLOJiK DURUMU:
PROJEKSiYON
FOTOKOPi
MAKİNESİ
BASKI MAKİNESİ
---
─
─
─
─
─
1
─
─
─
─
1
─
1
─
─
─
─
─
BT SINIFI
17
─
─
─
─
─
ANA SINIFI
1
MÜDÜR ODASI
1
MÜDÜR
YARDIMCISI
ODASI
1
ÖĞRETMENLER
ODASI
1
REHBERLİK
SERVİSİ
TELEFON
TARYICI
1
BİLGİSAYAR
YAZICI
OKULUN TEKNOLOJİK DONANIMI
─
1
─
─
─
OKUL DERS BAŞARI DURUMLARI:
YIL
LAR
I.DÖNEM
TAKDİR
2012
2013
2013
2014
2014
2015
TEŞEKKÜR
2.DÖNEM
TAKDİR
TEŞEKKÜR
YILSONU
TAKDİR
TEŞEKÜR
PERSONEL ŞEMASI
MEHMET ARDIÇ
OKUL MÜDRÜ
TEVFİK FIRAT
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMENLERİMİZ
BRANŞ ÖĞRETMENLERİMİZ
EMİNE ÇELİK
TÜRKÇE ÖĞRT
HÜSEYİN ÇELİK
Sosyal Bilgiler Öğret
BÜNYAMİN ALTAY
FEN ÖĞRETMENİ
SEDAT KILIÇSALLAYAN
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRT
OKAN DİKİCİ
REHBER ÖĞRETMENİ
HALİL AKGÜN
İNGİLİZCE ÖĞRT
GÜRŞAT AKÇA
MATEMATİKÖĞRETMENİ
SINIF ÖĞRETMENLERİMİZ
AYŞE ARSLAN
YAVŞAN
SAMET KARAMAN
AHMET KODAL
FİGEN YILMAZ
ESENGÜL SAYAR
MEHMET KARAGÜN
ANA SINIFI
ÖĞRETMENLERİMİZ
ZAFER DİKOĞLAN
MUZAFFER CAN
HURŞİT MAYAM
NORM KADRO DURUMU
İDARECİ NORM KADRO DURUMU
İDARECİ
NORMU
KADROLU
DURMU
GÖREVLENDİRME VE
İHTİYAÇ
VEKÂLET
NORM
EKSİĞİ
MÜDÜR
1
1
0
0
0
MÜDÜR
BAŞYARDIMCISI
0
0
0
0
0
MÜDÜR
YARDIMCISI
2
2
0
0
0
ÖĞRETMEN NORM VE İHTİYAÇ DURUMU
Branş Adı
Normu
Kadrolu
Mevcut
Ücretli
Mevcut
Asker
öğretmen
İhtiyaç
Norm
Eksiği
Bilgisayar
1
-----
-----
-----
1
1
Din Kül. Ve Ahl. Bil.
1
-----
1
-----
1
1
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi
1
1
-----
-----
-----
-----
İngilizce
1
1
-----
-----
-----
-----
İlköğretim Matematik
1
1
-----
-----
-----
-----
Müzik
1
-----
-----
-----
1
1
Rehber Öğretmen
1
1
-----
-----
-----
-----
Görsel Sanatlar
1
-----
-----
-----
1
1
Türkçe
1
1
-----
-----
-----
-----
Beden Eğitimi
1
1
-----
-----
-----
-----
Sınıf Öğretmenliği
5
6
Sosyal Bilgiler
1
1
-----
-----
-----
-----
Okul Öncesi Öğrt.
1
1
-----
-----
-----
-----
Teknoloji ve Tasarım
1
-----
-----
-----
1
1
-----
GÖREV
NORM
MEVCUT
İHTİYAÇ
Müdür
1
1
-
Müdür Baş
Yardımcısı
-
-
-
Müdür
Yardımcısı
2
1
1
Öğretmen
17
14
3
VHKİ –
Memur
-
-
Teknisyen
-
-
-
Yardımcı
Personel
(Hizmetli)
2
2
-
TOPLAM
22
18
4
KADROLU ÖĞRETMEN DAĞILIM TABLOSU
OKUL/KURUM
BAYAN
ERKEK
TOPLAM
OKUL ÖNCESİ
-
1
1
İLKOKUL SINIF
ÖĞRETMENİ
3
3
6
İLK+ORTAOKUL
BRANŞ ÖĞRETMENİ
4
9
14
4
10
14
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN DAĞILIM TABLOSU
OKUL/KURUM
BAYAN ERKEK TOPLAM
OKUL ÖNCESİ
1
-
1
İLKOKUL SINIF
ÖĞRETMENİ
1
-
1
1
1
1
3
İLK+ORTAOKUL
BRANŞ
ÖĞRETMENİ
ORTAÖĞRETİM
TOPLAM
2
Derslik
Erkek Kız
Toplam
Başına
Derslik
OKULLARIMIZ Öğrenci Öğrenci Öğrenci
Düşen
sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Ana Sınıfı
14
7
21
1
21
İlkokul
64
79
143
5
29
Ortaokul
83
91
174
5
35
161
177
338
11
Lise
TOPLAM
ŞUBE BAZINDA ÖĞRENCİ DURUMU
İLKOKUL
ŞUBE
Anasınıfı / A Şubesi
Erkek Öğrenci
Sayısı
Kız Öğrenci Sayısı
Toplam
14
7
21
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
21
1. Sınıf / A Şubesi
5
13
18
2. Sınıf / A Şubesi
9
16
25
3. Sınıf / A Şubesi
13
6
19
3. Sınıf / B Şubesi
6
18
15
4. Sınıf / A Şubesi
17
15
32
64
79
143
TOPLAM
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
29
ORTAOKUL
5 Sınıf / A Şubesi
19
27
46
6. Sınıf / A Şubesi
7. Sınıf / A Şubesi
18
17
19
21
37
38
8. Sınıf / A Şubesi
12
11
23
8. Sınıf / A Şubesi
17
13
30
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
TOPLAM
İLKOKUL
ORTAOKUL
TOPLAM:
83
91
35
174
161
177
330
SINIFLAR BAZINDA TAŞIMALI ÖĞRENCİ DURUMU:
SINIF
Erkek
Öğrenci
Sayısı
Kız
Öğrenci
Sayısı
Toplam
ANA SINIFI SINIF GENELİNDE TOPLAM:
0
0
0
1. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
0
0
0
2. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
0
0
0
3. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
0
0
0
4. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
0
0
0
İLKOKUL GENELİNDE TOPLAM
0
0
0
5. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
6. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
7. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
8. SINIF GENELİNDE TOPLAM:
ORTAOKUL GENELİNDE TOPLAM
OKUL GENELİNDE TOPLAM:
YIL
2012
2013
2014
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
KIZ
ERKEK
Fen Lisesi
-
-
-
-
-
-
Sosyal Bilimler
Lisesi
-
-
-
-
-
-
Anadolu Lisesi
-
-
-
-
5
10
Anadolu Meslek
Lisesi
-
-
-
-
5
4
İmam Hatip Lisesi
-
-
-
-
10
9
Önlisans
-
-
-
-
-
-
Lisans
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
-
20
23
Mezun Sayısı
-
-
-
-
20
23
Başarı Yüzdesi
-
-
-
-
TAŞIMA DURUM TABLOSU
OKUL
KIZ
ERKEK
TOPLAM
İlköğretim
9
9
18
TOPLAM
9
9
18
Yemek verilen
İlköğretim Öğrenci
Sayısı
9
9
18
9
9
18
Ortaöğretim
Taşımalı İHL Ortaokulu
Yemek Verilen
Ortaöğretim Öğrenci
Sayısı
TOPLAM
Ortaöğretimde
pansiyondan faydalanan
öğrenci sayısı
Ortaokul pansiyondan
faydalanan öğrenci sayısı
TOPLAM
AKTİF OLARAK KULLANILAN TEKNOLOJİK
DONANIM TABLOSU
DONANIM
ADET
Bilgisayar
22
Yazıcı
3
Diğer
Diğer
Diğer
Diğer
TOPLAM
25
AKTİF OLARAK KULLANILAN DEMİRBAŞ TABLOSU
DEMİRBAŞ
TOPLAM
ADET
RESİMLER – OKULUN GENEL
GÖRÜNÜMÜ
RESİMLER – PERSONEL TOPLU
FOTO
RESİMLER – TAŞIMA FOTO
RESİMLER – YEMEK FOTO
ETKİNLİKLER
BADMİNTON ÇALIŞMALARI:
MASA TENİSİ
3.1.OKULUN SORUNLARI: Okulumuzda basketbol,voleybol
sahası bulunmamaktadır.
3.2.OKUL BAHÇESİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER:
Resimlerde görüldüğü üzere okul bahçesindeki toprak alanların
ıslah edilmemesi kışın etrafın ve sınıfların aşırı derecede çamur
olmasına neden olmaktadır. Hizmetliler temizlemede problem
yaşamaktadır. İlgili alanların betonlanması ya da taş parke yapılması
sorunun çözümünde atılmış önemli bir adım olarak görülmektedir.
Download

0 0