AŞAĞIDA VERİLEN BAŞLIKLA EŞLEŞEN
KAVRAMLARIN ÜZERİNE DOKUNUNUZ.
.
BEYLİKTEN DEVLETE
Osmanlı Başkentleri
.
Bursa
Trabzon
Konya
Antalya
İznik
Ankara
Edirne
İstanbul
Orhan Bey Dönemi İlkleri
.
İlk para
İlk tersane
İlk medrese
İlk divan örgütünün kuruluşu
İlk kadılık sistemi
İlk İstanbul’u kuşatma
İlk sadrazam ataması
İlk verginin alınması
Fetret Döneminde Mücadele Eden
Şehzadeler
.
Süleyman
Murat
Yıldırım
Bayezit
Cem Sultan
Musa
İsa
Mehmet
Haçlılarla Yapılan Savaşlar
.
Koyunhisar Savaşı
I. Kosova Savaşı
Otlukbeli Savaşı
Ankara Savaşı
Varna Savaşı
Maltepe Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Niğbolu Savaşı
Karesioğulları Beyliği
.
En çok mücadele edilen
Ceyiz ile toprak alınan
İlk donanma oluşmasına
neden olan
İlk alınan beylik
Türk siyasal birliğinde ilk
adım
Para ile toprak alınan
En son alınan
İlk ayrılan
I. KOSOVA SAVAŞI
.
İlk top kullanılan
Beyliklerden ilk yardım
alınması
Bizans ile ilk savaş
Haçlılarla ilk savaş
Balkanlara kesin yerleşme
Şii sorununun çözülmesi
Padişaha Sultanı iklim ünvanı
Rum verilmesi
I. Murat’ın şehit olması
Bizans ile Yapılan Savaşlar
.
Maltepe Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Ankara Savaşı
I. Kosova Savaşı
Koyunhisar Savaşı
Ploşnik Savaşı
Sazlıdere Savaşı
Varna Savaşı
Ankara Savaşı sonrası tekrar
kurulamayan beylikler
.
Karamanoğulları
Aydınoğulları
Germiyanoğulları
Eretna beyliği
Karesioğulları
Menteşeoğulları
Hamitoğulları
Candaroğulları
Yıldırım döneminde İstanbul’un fethini
geciktiren gelişmeler
.
Niğbolu Savaşı
Cem Sultan Olayı
I. Kosova Savaşı
Düzmece Mustafa Olayı
Varna Savaşı
Şahbaba İsyanı
Otlukbeli Savaşı
Ankara Savaşı
I. MURAT Dönemi İlkleri
.
İlk verginin alınması
Adalet sisteminin kurulması
Kazaskerliğin kurulması
Yeniçeri Ocağının kurulması
Defterdarlığın kurulması
Yaya ve müsellem ordusunun
kurulması
İlk paranın basılması
İlk tersanenin açılması
Fetret Dönemi
.
Ankara Savaşı sonrası
İstanbul kuşatması
Şeyh Bedrettin İsyanı
Şahkulu İsyanı
Balkanların kaybedilmesi
Türk siyasal birliğinin
dağılması
Haçlıların saldırıya geçmesi
Taht kavgaları
Haçlılarla yapılan savaşlar
.
Koyunhisar Savaşı
Niğbolu Şavaşı
Sırpsındığı Savaşı
Otlukbeli Savaşı
I. Kosova Savaşı
Varna Şavaşı
Ankara Savaşı
Ploşnik Şavaşı
Karesioğullarının alınmasıyla
Osmanlı’ya geçen devlet adamları
.
Hacı İlbey
Tarhuncu Ahmet paşa
Çandarlı Kara Halil
Gedik Ahmet Paşa
Akşemsettin
Ece Halil
Sokullu Mehmet Paşa
Evrenuz Bey
Download

Haçlılarla Yapılan Savaşlar