Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Semineri
Ak ıllı Ulaşım Sistem leri
Perşembe, 12 Şubat 2015
Saat:09:00
Ünalan Yerleşk esi
1. Kat Toplantı Salonu
Raif Yetim
Download

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Semineri Akıllı Ulaşım Sistemleri