ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
STAJYER KABUL LİSTESİ
S.NO
1
ADI SOYADI
BÖLÜM/BIRANŞ
OKUL NO
STAJ
GÜN
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Bahçe Bitkileri
111806023
30
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Kırşehir Ahi Evran
Semih AKDEMİR Üniversitesi/KIRŞEHİR
Kırşehir Ahi Evran
Mustafa TUNÇ
Üniversitesi/KIRŞEHİR
Bahçe Bitkileri
111806020
30
Tar. Biyo Tek. Böl.
112219038
30
Harran Üniversitesi/ŞANLIURFA
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Bitki Koruma
110622008
45
6
Nida ÜNLÜ
Mehmet Serdar
PAKET
Bitki Koruma
11BK1020
7
Yasemin ŞEN
Bahçe Bitkileri
1090315009
45
8
Bitki Koruma
10BK1039
45
9
İlknur ARSLAN
Hakan Burak
KÜREKÇİ
Namık Kemal Üniversitesi/TEKİRDAĞ
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
Bitki Koruma
500210180
30
10
Gizem EŞREF
Ahi Evran Üniversitesi/KIRŞEHİR
Tar. Biyo Tek. Böl.
112219014
30
11
Ayşe MAVİ
Kocatepe Ali Çetinkaya Kamp/AFYON
Gıda
131238018
30
12
Furkan TÜRKER
1111831048
30
13
Reyhan KÜLAH
Süleyman Demirel Üniversi./ISPARTA
Dumlupınar Üni. Altıntaş
M.Y.O./KÜTAHYA
2,01235E+11
30
14
Pembegül ŞEKER Çukurova Üniversitesi/ADANA
2011354033
40
15
Hasan ATA
1500310075
30
11062614
45
2
3
4
5
Ahu CEYLAN
Yağmur
GÜVELOĞLU
OKUL
Bahçe Bitkileri
Gıd. Kal. Kon. Ana.
Böl.
Top. Bil. Ve
Bit.Bes.
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
16
Nujin ABA
Harran Üniversitesi/ŞANLIURFA
Top. Bil. Ve
Bit.Bes.
17
Emrah UYSAL
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
Bahçe Bitkileri
1500510036
30
18
Haşim IŞIK
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
Bahçe Bitkileri
1500510040
30
19
Sevgi KESİCİ
Bozok Üniversitesi/YOZGAT
Biyosistem Müh.
16007111004
20
20
Nesim AYTÜRK
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
111806036
30
21
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
111809003
40
Selçuk Üniv. Silifka Taşucu M.Y.O.
137001010
30
23
Yunus ERŞAHİN
Müzeyyen Derya
KOL
Emine
SAPITMAZ
Bahçe Bitkileri
Top. Bil. Ve
Bit.Bes.
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
1500310098
30
24
Gözde ERTEKİN
Organik Tarım
136536001
30
25
Bitki Koruma
11BK1024
45
26
Salih YILDIZ
Murat
DEMİRTAŞ
Ahi Evran Üniversitesi/KIRŞEHİR
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
Biyo Sistem Müh.
1500710020
35
27
Kadir DÜNDAR
Bahçe Bitkileri
112211009
30
28
Ayşe CİNGEY
11bb1023
40
29
Mercan KALAY
Ahi Evran Üniversitesi/KIRŞEHİR
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
11BB1008
40
22
32
Miraç Taha
OVALI
Ebru Tülay
UYGUN
Muhammed
YÜKSEK
33
Eda YÜCEL
Bozok Üniversitesi/YOZGAT
Biyo Sistem Müh.
1600742024
20
34
Nurcan DÖLEK
Çukurova Üniversitesi/ADANA
Bahçe Bitkileri
2011265013
40
35
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Bahçe Bitkileri
111806023
30
36
Ahu CEYLAN
Ömer Faruk
BORAN
Gıda mühendisliği
10170101006
20
37
Rabia SUNA
Selçuk Üniv. /KONYA
Tarım Ekonomisi
111520021
40
38
Sezer UÇAR
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Bitki Koruma
111807019
30
39
Serhat TAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Bitki Koruma
111807007
30
40
Emine METİN
İnönü Üniversitesi /MALATYA
Bahçe Bitkileri
24110011012
30
41
Hilal YILDIZ
Bahçe Bitkileri
24110011033
30
Bahçe Tarım
13220034
25
43
İnönü Üniversitesi /MALATYA
Ankara Üniver.Kalecik
Ilgın YAĞDIGÜL M.Y.O/Kalecik/ANKARA
Sütçü İmam
Simge ESKİ
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Bahçe Bitkileri
11BB1016
45
44
Ozan YILDIRIM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi/SAMSUN
Tarım Makinaları
11050097
15
45
Ayşe ADAR
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
11403021
30
46
Maşallah POLAT
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
11403029
30
47
A. Osman MEŞE
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
30
48
Kadir ÇAVLİ
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
30
49
Dilara PEKER
Osmangazi Üniversitesi/ ESKİŞEHİR
Bahçe Bitkileri
25132012127
25
50
Suzan DAKAK
Çukurova Üniversitesi/ADANA
Bahçe Bitkileri
2011265011
40
51
Gülay EKİNCİ
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
11403017
30
52
Meryem ALMAZ
Dicle Üniversitesi/DİYARBAKIR
Bahçe Bitkileri
11403027
30
53
Tuğba TOL
Zootekni Bölümü
111810052
30
54
Sultan KOÇ
Bitki Koruma
11BK1012
45
55
Buse BOZ
Bahçe Tarım
13220007
25
56
Yasemin TOPAÇ
Bitki Koruma
110609005
30
57
Meltem İŞLEK
Mustafa Kemal Üniversitesi/ HATAY
Sütçü İmam
Üniver./KAHRAMANMARAŞ
Ankara Üniver.Kalecik
M.Y.O/Kalecik/ANKARA
Onsekiz Mart
Üniversitesi/ÇANAKKALE
Onsekiz Mart
Üniversitesi/ÇANAKKALE
Bahçe Bitkileri
120608037
30
58
Osmangazi Üniversitesi/ ESKİŞEHİR
Bahçe Bitkileri
2,5132E+11
30
Çukurova Üniversitesi/ADANA
Top.Bil. ve Bit.Bes.
2011354600
40
1011832027
30
130719018
30
130719011
30
63
Gizem SAZAK
Süleyman Demirel Üniversi./ISPARTA
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
MYO/Kırıkkale
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
MYO/Kırıkkale
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
MYO/Kırıkkale
Tarla Bitkileri
62
Emre AKKURT
Fatma Seda
GÜNER
Mehmet Buğra
ŞİMŞEK
Sultan Nur
ÖZAYDIN
Osman
BALOĞLU
130719006
30
30
31
42
59
60
61
Ahi Evran Üniversitesi/KIRŞEHİR
Bahçe Bitkileri
112211014
30
Ahi Evran Üniversitesi/KIRŞEHİR
Bahçe Bitkileri
112211020
30
110101010
30
Gazi Osman Paşa Üni./TOKAT
64
65
66
İbrahim ÖZDERE Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO /
Burak ÇANKAYA BURSA
30
30
1107013028
30
Iğdır Üniversitesi / IĞDIR
67
Kaan İhsan KOÇ
Süleyman
YALÇIN
Çukurova Üniversitesi/ADANA
201265045
40
68
Hasan TONEL
Erciyes Üniversitesi/KAYSERİ
1500510060
30
69
Sabır ALTEKİN
Rüken Pelin
YALÇIN
Emine Sedef
AYDIN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ VAN
Bahçe Bitkileri
11040001039
30
Harran Üniversitesi/ŞANLIURFA
Tarım Ekonomisi
110623012
45
Selçuk Üniversitesi /KONYA
Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale
MYO/Kırıkkale
Çanakkale On Sekiz Mart
Üni./ÇANAKKALE
Bahçe Bitkileri
111516003
40
130719049
30
110608009
30
Iğdır Üniversitesi / IĞDIR
Bitki Koruma
29
30
Selçuk Üniversitesi /KONYA
Bahçe Bitkileri
Tarım Biyo
Teknolojisi
111516015
40
110616025
30
77
Rıdvan YALIM
Melahat
DURMAZ
Furkan Fatih
AKCAN
Ümmügülsüm
ŞAHİN
Ankara Üniver./ANKARA
11110459
25
78
Adem TATLI
Harran Üniversitesi/ŞANLIURFA
110621025
45
79
Ömer ALTUN
Harran Üniversitesi/ŞANLIURFA
110621016
45
80
Ali AYAZ
Adnan Menderes Üniversitesi/AYDIN
113505002
25
81
Ahmet ŞENOL
Çukurova Üniversitesi/ADANA
2011354400
40
82
Halis Enes ÜNAL
12-157
30
83
84
Merve SADIKLI
Mustafa Kerem
AVCI
Mersin Üniversitesi/ MERSİN
Selçuk Üni.Sarayönü Meslek Yüksek
Okulu/KONYA
85
Aynur AYDIN
86
Ayla BURUK
87
Sevim AKKAYA
88
Emin YAVUZ
Mehmet
YILDIRIM
70
71
72
73
74
75
76
89
90
Tahir ÇELİK
Ahmet Faruk
PEKMEZCİ
91
Hilal ASLAN
Hatice Cemre
ÖLÜÇ
92
Aynur AYDIN
93
Gülsüm ÖNDER
94
Şinal BAZAN
95
Hilal ASLAN
On sekiz Mart Üni./ ÇANAKKALE
Bitki Koruma
261390024
Bitki Koruma
Kimya Müh.
Bahçe Tarımı
30
Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Sütçü İmam Üni Ziraat
Fakültesi/K.Maraş
Mustafa Kemal Üni.Mesl.Yük.Oku.Hassa
HATAY
Bahçe Tarım
Mustafa Kemal Üni.Mesl.Yük.OkuKırıkhan HATAY
Selçuk Üni Sarayönü Mesl.Yük.Okulu
Sarayönü/KONYA
Bahçe Ziraat
Hacı Bektaşı Veli Üni.Avanos
Mesl.Yük.Okulu Avanos/NEVŞEHİR
Mustafa Kemal Üni Ziraat Fakültesi
HATAY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fak./SAMSUN
Sütçü İmam Üni Ziraat
Fakültesi/K.Maraş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fak./SAMSUN
Çukurova Üni Karaisalı Mesl Yük
Oku.Karaisalı/ADANA
Mustafa Kemal Üni. Zir.
Fakültesi/HATAY
30
40
138102016
30
37107037
30
126807021
30
13608100
30
111808018
30
1205005
15
11170031021
40
12050065
15
613
40
103
Selçuk Üni Sarayönü Mesl.Yük.Okulu
Sarayönü/KONYA
Mersin Üni Meslek Yüksek Okulu
Dilan GÜL
Silifke-MERSİN
Mersin Üni Meslek Yüksek Okulu
Zekiye YILMAZ Silifke-MERSİN
Erciyes Üni.Seyrani Zir.Fak
Selim EREN
Develi/KAYSERİ
Gaziosmanpaşa Üni Ziraat Fakültesi
Gülcan ŞAHİN
TOKAT
Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi
Eda Nur ZEYBEK ERZURUM
Süleyman Taner
KOÇAK
Ankara Üni Ziraat Fak ANKARA
Mersin Üni Mut Meslek Yüksek Okulu
Asil KÖMÜR
Mut/MERSİN
104
Erkan ŞAHİN
Ege Üni Ziraat Fak İZMİR
105
Çağlar ERGÜL
Akdeniz Üni Ziraat Fak ANTALYA
20100255029
30
106
Selma ŞAHİN
Veli Hasan
GÜMÜŞ
Sütçüimam Üni Ziraat Fak K.MARAŞ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ Ziraat Fak
SAMSUN
11175171023
40
12030226
15
30
1500510049
30
110
Enes AYARLI
13622602
30
111
Gİzem BAŞ
11050272
30
112
Gündüz KAR
121120103042
25
113
Mehmet SERT
1392191001
30
114
Büşra ÖZTABAK
2090369
24
115
Erkan YEĞEN
127001030
30
116
136226006
30
117
Arzu TALAS
S. Deniz
ÖZDEMİR
İNÖNÜ ÜNİ Ziraat Fak. MALATYA
ERCİYES ÜNİ SEYRANİ ZİRAAT
FAK Melikgazi/Kayseri
Teknik Bilimler Meslek Yük Okulu
KARAMAN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ Ziraat Fak
SAMSUN
Osmangazi Üniversitesi F.E.F. Biyoloji
Bölümü/ ESKİŞEHİR
Kilis Yedi Aralık Üni Meslek Yüksek
Okulu KİLİS
İSTANBL Teknik Üni Mimarlık Fak
Peyzaj Mimarlığı
Selçuk Üni Taşucu MESLEK Yüksek
Okulu KAYSERİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Tek. Bil.
M.Y.O
Nevşehir Hacı Bektaş Üni. Avanos M. Y.
O
Organik Tarım
24110011088
109
Kenan ATALAY
Mustafa
DEMİRER
1360210006
30
118
Yunus BAŞ
Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
2011273012
40
119
İbrahim BAL
B. Mücahit
MANCAK
Çukurova Üni. Ziraat Fakültesi
Gaziosmanpaşa Üni Ziraat Fakültesi
TOKAT
Bitki Koruma
2011273011
40
110101023
30
96
97
98
99
100
101
102
107
108
120
121
Ali KARAKIŞ
Rahime KAŞIK
Eskişehir Anadolu Üni
Biyo Sistem
Hühendisliği
126812024
30
21595496214
40
47662901016
40
1500510064
30
110708014
30
110907019
30
Bahçe Bitkileri
25
13-301-007
0608-6346
Loborant Veteriner
Sağlık
40
35
35-40
Download

alata bahçe kültürleri araştırma istasyonu müdürlüğü stajyer kabul