İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SEMİNERİ
“GLİKOBİYOLOJİ VE KANSER:
TERAPÖTİK HEDEF OLARAK
LEKTİNLER”
Doç. Dr. Engin Kaptan
Bu seminerde “Glikobiyoloji” çalışma alanının temel biyoloji ve tıp
alanlarına katkısı, kanser araştırmalarında glikobiyolojinin etki ve
önemi, kanser ilerleyişinde glikan temelli mekanizmalar ve bu
alandaki önemli buluşlar, glikobiyolojide kanser terapisi ile ilgili
stratejiler üzerinde durulacaktır.
Tarih: 20 Şubat 2015
Saat: 14:00
Yer: Biyoloji Bölümü / Atıf Şengün Amfisi
Download

glikobiyoloji ve kanser: terapötik hedef olarak lektinler