SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU TAKVİMİ VE AÇIKLAMA
________________________________________________________________
●Başvuru Tarihleri
09-13 Şubat 2015
●Başvuru Yeri
İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları (Bölümler Sekreterliği)
●Başvuruda İstenecek Belgeler
Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Dilekçe
●Açıklama
Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Enstitü yönetim kurulunca
onaylanan başvurular 20 Şubat 2015 tarihinde ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilenler, “Özel Öğrenci” ücretini yatıracak ve dekontunu
“Enstitü Öğrenci İşleri Bürosu”na teslim edeceklerdir.
(Özel Öğrenci ücreti, banka ve hesap no ile ödeme tarihleri ilanda belirtilecektir.)
Download

sosyal bilimler enstitüsü 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi özel