îîî
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
23618724
:
Teklif
_
/2 C7&
09/02/2014
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda Berber Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı K.İ.K.' in 22/D
Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
10/02/2015 tarih saat 14:30 kadar 0462 341 56 54 numaralı faksa veya
trabzonkanunieahgğgmail.com e-posta adresine göndermeniz rica olunur.
5
E
Idalri
Sıra
No
'
-
.
-
.
Iş Kalemının Adı ve Kısa
Açıklaması
2
N21
..
..
.
e
Hiz
e
Teklif
.
Işçı
sayısı
İPEK
.
Ay
Edilen
Birim Fiyat
“-
Müdür Yrd.
Tutan
1- Çalıştırılacak Kişiye Asgari Ucret Uzerinden Ödeme Yapılacaktır.
2- Ayda 22 G_ün Uzerinden Günlük Brüt 3,50 TL Yol Ucreti Odenecektir.
3- Sözleşme Imzalanacak Olup, 11.02.2015 Tarihinde Işe Başlanılacaktır.
Tekliflerinizi en geç 10/02/2015 tarihi saat 14.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
y
Download

10/02/2015 tarih saat 14:30 kadar 0462 341 56 54 numaralı faksa