Yükseköğretim Kurumunca Enstitümüze tahsis edilen ÖYP 2015 Bahar Lisansüstü
Eğitim Kontenjanları kapsamında Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurular
tamamlanmıştır. Başvuru sonuçları aşağıdaki gibidir:
Not: Özel yetenek sınavları ilan edilen tarihlerde Anasanat dalı başkanı odasında yapılacaktır.
Sınav saati en kısa zamanda duyurulacaktır!
Anasanat Dalı
Program
Kontenjan
Başvuran Adaylar
ÖYP
Puanı
Hakan MAZLUM
82,9965
Münire YILDIZ
79,1534
Grafik Tasarım
ASD
Yükseklisans
Resim ASD
Yükseklisans
2
BAŞVURU YAPILMADI
Geleneksel Türk
Yükseklisans
Sanatları ASD
10
BAŞVURU YAPILMADI
Sanat ve
Tasarım ASD
Sanatta
Yeterlik
2
3
Şifa KAYABAŞI
79,6042
Download

2015 Bahar ÖYP Lisansüstü Eğitim Kontenjanları Başvuru Sonuçları