Mühendislik Yönetimi ve Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği
Yüksek lisans programları için ders kayıt akış şeması
Danışmanla birlikte ilgili dönem için alınması uygun dersler belirlenecektir.
http://enstitu.hacettepe.edu.tr adresinden belirlenen dersler yüklenecek ve 3 kopya Program
Kaydı çıktısı alınacaktır.
Yüklenen derslerin kredi toplamları ile katkı payı çarpılarak elde edilecek toplam tutar Ensitü
tarafından ilan edildiği şekliyle (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/programkaydi.pdf)
ilgili hesaba yatırılacaktır.
Program Kaydı çıktıları danışmana onaylatılacaktır.
Danışman onaylı Program Kaydı çıktısının 1 kopyası ile 1 adet banka dekontu Anabilim Dalı
Sekreterliğine verilecektir.
Danışman onaylı Program Kaydı çıktısının 1 kopyası ile 1 adet banka dekontu Fen Bilimleri
Enstitüsü’ne verilecektir.
Download

Danışman onaylı Program Kaydı çıktısının 1 kopyası ile 1 adet banka