06.02.2015
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve
Bakımı
32.Hafta ( 04 – 08 / 05 / 2015 )
AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNDE
HEMŞİRENİN GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
Slayt No : 45
Aile planlaması hizmetlerinde ana çocuk sağlığı ve aile
planlaması merkezi
hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
Sorumlu olduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyi
ölçütleri, ana-çocuk sağlığı durumu, sosyal, kültürel,
ekonomik durumu, ulaşım durumu gibi
özelliklerine ilişkin verileri toplamak ve değerlendirmek
Sorumlu olduğu ailelere ev ziyaretleri yaparak
kapsamlı değerlendirme yapmak
Birey ve ailelerin ana-çocuk sağlığı ile ilgili
gereksinimleri ve sorunlarını belirlemek
4
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
a.)) Risk altındaki grup olan 15-49 yaş fertil kadınların
sağlığını korumak,
b.)) bebek ölüm hızını azaltmak,
ve
c.))aile planlaması hizmetlerinin etkinliğini arttırmak
hemşirenin önemli görevidir.
2
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Birey ve ailelere ilişkin tüm kayıtları doğru, eksiksiz
ve zamanında tutmak,
Hizmetlerin sürekliliği ve koordinasyonunu sağlamak
için diğer sağlık ekibi üyeleri ile ve kurum içi, kurum
dışı diğer hizmet birimleri ile iletişim kurmak
Aile planlaması hizmetlerini yürütmek
Doğum öncesi izlem, evde doğum ve doğum sonrası
anne ve bebeğin izlem hizmetlerini yürütmek
Kadın sağlığına yönelik tarama pap smear, KKMM
(kendi kendine meme muayenesi ) vb.
programlara katılmak
5
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Çocuk izlem hizmetlerini yürütmek
Bağışıklama hizmetlerini yürütmek
Ana ve çocuk yaş gruplarını ilgilendiren kronik
hastalıkların takibini yapmak, hekim tarafından
reçete edilmiş ilaç ve tedavileri uygulamak
Merkez bölgesinde ana-çocuk sağlığı hizmetleri ile
ilgili yapılacak araştırmalara katılmak
Hizmet içi eğitim programlarına, mesleki seminer,
konferans gibi etkinliklere katılmak
3
6
1
06.02.2015
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi,
sterilizasyon, dezenfeksiyon
gibi tekniklere uymak ve uyulmasını sağlamak
Tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallara uyarak
birey / grup hakları doğrultusunda yapmak
Merkez sorumlu hemşiresinin gözetiminde halka,
sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların önlenmesi, hastalıkların bakım, tedavi ve
rehabilitasyonu
konularında danışmanlık ve eğitim vermek
7
10
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
DANIŞMANLIK UYGULAMA BASAMAKLARI
1.) Karşılayarak selamlamak
2.) İlgi göstererek soru sormak
3.) Yöntemler konusunda bilgi vermek
4.) Seçeceği yöntem konusunda yardımcı olmak
5.) Seçilen yöntem konusunda açıklayıcı bilgiler
vermek
6.) Kontrole çağırmak
Dört yada daha
fazla gebelik
11
8
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Cinsel sağlık / üreme, cinsel yolla bulaşan
hastalıkların önlenmesi, AIDS
ile mücadele ve sorumlu ebeveynlik konularında eğitim
planlamak,
eğitim ortamını hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek ve
danışmanlık yapmak
9
18 Yaşından
küçük
35 yaşından
büyük
12
2
06.02.2015
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
DANIŞMANLIK TÜRLERİ
1.) Genel danışmanlık
2.) Yönteme özel danışmanlık
3.) İzlem danışmanlığı
İki gebelik
arasının iki yıldan
az olması
13
Aile Planlaması Hizmetlerinde Hemşirenin
Görev,Yetki ve Sorumlulukları
14
Aile Planlaması Hizmetlerinde
Hemşirenin Görev,Yetki ve
Sorumlulukları
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
15
3
Download

32. Hafta