Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Maaș İșlemleri Süreci
Personel Özlük Girişi ve Değişiminin
Oluşması (Atama, Terfi, Tayin vb.)
Maaş Bilgi
Evrakları
KBS Maaş
Kesinti Bilgi
Evrakları
Maaş Bilgi
Girişinin
Yapılması
Kesintilerin
Belirlenmesi
KBS Maaş
Bilgi Ekranı
Bilgi Ekranı
Aile Bilgi
Evrakları
Terfi Onayı
KBS Maaş
Bilgi Ekranı
Terfi
Unsurlarının
Belirlenmesi
KBS Maaş
Bilgi Ekranı
Diğer Tazminat
Bilgi Evrakları
KBS Maaş
Bilgi Ekranı
1
Aile Bilgi
Girişinin
Yapılması
Diğer
Tazminatların
Belirlenmesi
1
Maaş
Hesaplamalarının
Yapılması
Ödemeye
Esas Belgeler
Ödemeye Esas Belgelerin
Yazdırılması
KBS Maaş
Maaş
Raporları
Raporları
Ekranı
Ödemeye Esas Belgelerin
Defterdar Yardımcısı
Tarafından Đmzalanması
KBS Banka Disket
Formu Ekranı
SGK Kesenek
Bilgi Sistemi
Ekranı
Maaş Banka Listesinin
Elektronik Ortamda
Oluşturulması ve Bankaya
Gönderilmesi
Maaş Banka
Listesi
Sigorta Prim Bildirgelerinin
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sistemine Yüklenmesi
Aylık Prim ve
Hizmet Belgesi
Sigorta Prim
Bildirgeleri SGK'ya
Verildi
Download

Maaş İşlemleri Süreci - Edirne Defterdarlığı