2014- 2015 BAHAR YARIYILI SOSYAL HİZMETLER BİRİNCİ ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
(1. Sınıfların sınıfı 305, 2. Sınıfların sınıfı 207. Bunlardan farklı olarak bazı derslerin sınıfı ise altında yazıyor… )
PAZARTESİ
1. SINIF
2.SINIF
SALI
1. SINIF
1.Ders
08.05-08.50
Sosyal Hizmet
Kuruluşları
2.Ders
09.00-09.45
Sosyal Hizmet
Kuruluşları
3.Ders
09.55-10.40
A.İ.İ.Tarihi
E.Emir
Konf. Salonu
Sosyal Hizmet
Kuram ve
Yaklaşımları
M.Salim
5.Ders
11.45-12.30
6.Ders
12.30-13.15
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
Sosyal Politika
M.Salim
İngilizce II
M.Akıncı
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
Sosyal Politika
M.Salim
8.Ders
14.20-15.05
Sosyal
Sorunlar
M.Bener
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
9.Ders
15.15-16.00
Türk Dili
Ramazan
Pektaş
Konf. Salonu
İnsan Hakları
(ÜOS)
M.Bener
Sınıf 207
İnsan Hakları
(ÜOS)
M.Bener
Sınıf 207
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
E.Kavas Sınıf:409
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
Örgüt Psikolojisi
S.Gündoğdu Sınıf:403
Sosyal
Sorunlar
M.Bener
Suçluluk ve Sosyal Hizmet
E.Kavas Sınıf:409
Sosyal Hizmet
Kuram ve
Yaklaşımları
M.Salim
Gençlerle Sosyal Hizmet
S.Gündoğdu Sınıf:403
Konf. Salonu
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
7.Ders
13.25-14.10
Türk Dili
Ramazan
Pektaş
Konf. Salonu
A.İ.İ.Tarihi
E.Emir
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
E.Kavas Sınıf:409
S.Gündoğdu
İnsan Hakları
M.Bener-Sınıf:403
S.Gündoğdu
4.Ders
10.50-11.35
10.Ders
16.10-16.55
2.SINIF
ÇARŞAMBA
1. SINIF
2.SINIF
PERŞEMBE
1. SINIF
2.SINIF
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Sosyal
Sorumluluk
Projeleri
Tahsin
Akçakanat
İngilizce II
M.Akıncı
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
Rapor Yazma
ve Sunma
Becerisi
Hulusi Alp
Sınıf 207
Rapor Yazma
ve Sunma
Becerisi
Hulusi Alp
Sınıf 207
CUMA
1. SINIF
2.SINIF
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
Mesleki
Görüşme
Teknikleri
E.Salim
Mesleki
Görüşme
Teknikleri
E.Salim
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
Kriz ve
Stres
Yönetimi
Tahsin
Akçakanat
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
2014- 2015 BAHAR YARIYILI SOSYAL HİZMETLER İKİNCİ ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
(1. Sınıfların sınıfı 305, 2. Sınıfların sınıfı 207. Bunlardan farklı olarak bazı derslerin sınıfı ise altında yazıyor… )
2.Ders
17.50-18.35
Türk Dili
Ramazan
Pektaş
Konf. Salonu
Sosyal Hizmet
Kuram ve
Yaklaşımları
M.Salim
3.Ders
18.45-19.30
Sosyal
Sorunlar
M.Bener
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
4.Ders
19.35-20.20
Sosyal
Sorunlar
M.Bener
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
7.Ders
22.15-23.00
8.Ders
23.05-23.50
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
E.Kavas Sınıf:409
6.Ders
21.20-22.05
Sosyal Politika
M.Salim
A.İ.İ.Tarihi
E.Emir
Konf. Salonu
A.İ.İ.Tarihi
E.Emir
Konf. Salonu
Engellilere Sosyal
Hizmet
B.Süngü
İnsan Hakları
M.Bener Sınıf:403
5.Ders
20.30-21.15
Sosyal Politika
M.Salim
Madde Bağımlılığı ve Sos.H.
E.Kavas Sınıf:409
Sosyal Hizmet
Kuram ve
Yaklaşımları
M.Salim
2.SINIF
Sosyal Hizmet
Kuruluşları
S.Gündoğdu
Sosyal Hizmet
Kuruluşları
S.Gündoğdu
Suçluluk ve Sos. Hiz.
E.Kavas Sınıf:409
Türk Dili
Ramazan
Pektaş
Konf. Salonu
1. SINIF
Örgüt Psikolojisi
S.Gündoğdu Sınıf:403
1.Ders
17.00-17.45
SALI
Gençlerle Sosyal Hizmet
S.Gündoğdu Sınıf:403
PAZARTESİ
1. SINIF
2.SINIF
ÇARŞAMBA
1. SINIF
2.SINIF
İngilizce II
M.Akıncı
İngilizce II
M.Akıncı
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
Temel Sağlık
Hizmetleri
Hulusi ALP
Rapor Yazma
ve Sunma
Becerisi
Hulusi Alp
Rapor Yazma
ve Sunma
Becerisi
Hulusi Alp
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
Sosyal Hiz. İlke
ve Uyg. II
UYGULAMA
M.SalimM.Bener
PERŞEMBE
1. SINIF
2.SINIF
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
CUMA
1. SINIF
2.SINIF
Mesleki
Görüşme
Teknikleri
E.Salim
Kriz ve
Stres
Yönetimi
Tahsin
Akçakanat
İnsan
Davranışları ve
Sos. Çevre
M.Bener
Sosyal
Sorumluluk
Projeleri
Tahsin
Akçakanat
Mesleki
Görüşme
Teknikleri
E.Salim
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
Sosyal Hizmete
Giriş
M.Salim
Psikiyatrik
Sosyal Hizmet
E.Salim
Download

2014-2015 Bahar Yarıyılı Sosyal Hizmet Ders Programı