CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci
Alımı Kayıt İşlemleri
Kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 9 Şubat- 10 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
Bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybedeceklerdir. Bu tarihler
süresinde kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Enstitümüze eksiksiz teslim
etmesi gerekmektedir.
1- Lisans mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi
2- Lisans transkriptinin aslı
3- Yüksek lisans mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (sadece doktora öğrencileri için)
4- Yüksek lisans transkriptinin aslı (sadece doktora öğrencileri için)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
7- 6 adet vesikalık fotoğraf
Ayrıca;
Tezsiz Yüksek Lisans için ( İşletme, Kadın Çalışmaları, Uluslararası Tic ve Fin)
öğrenim harcının 1. taksiti olan 1,800,00 TL’nin İş Bankası Manisa Merkez
Şubesindeki 3500-1330859 nolu hesaba yatırıldığını gösteren dekont.
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (Maliye ve Kamu Yönetimi) için kayıtlar
Uzaktan
Eğitim
Merkezi
tarafından
yapılacaktır.
Daha
detaylı
bilgi
için
http://uzem.cbu.edu.tr/ sayfasını takip ediniz
Yedekten kazanan öğrencilerin kayıtları 11 Şubat-12 Şubat 2015 tarihlerinde
yapılacaktır.
Kayıt İçin öğrencilerin fotokopi ve evraklarını eksiksiz getirmeleri rica olunur.
Download

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler - Sosyal Bilimler Enstitüsü