2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt
Yenileme Tarihleri :
Ders alma işlemlerinin başlangıç tarihi
Ders alma işlemlerinin bitiş tarihi
Danışman ders onayı başlangıç tarihi
Danışman ders onayı bitiş tarihi
Danışman aracılığıyla ders ekleme – bırakma
başlangıç tarihi
Danışman aracılığıyla ders ekleme – bırakma
bitiş tarihi
Katkı Payı – Öğrenim ücreti ödeme başlangıcı
Katkı Payı – Öğrenim ücreti ödeme bitişi
09 Şubat 2015
16 Şubat 2015
09 Şubat 2015
16 Şubat 2015
09 Şubat 2015
16 Şubat 2015
02 Mart 2015
08 Mart 2015
NOT: Ders seçim föylerinin ve varsa harç dekontlarının
13 Mart 2015 Cuma gününe kadar öğrenci işlerine teslim
edilmesi gerekmektedir.
Download

2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme