Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
6420106, 6420108, 6420202 kodlu zorunlu Türk Dili dersleri ve değişim öğrencileri için
seçmeli 6420203 kodlu Intermediate Turkish dersi için, ders gün ve saatlerini belirlemek
üzere 16 Şubat 2015 Pazartesi günü toplantı yapılacaktır. Toplantı saatleri şu şekilde
olacaktır:
Ders Kodu
6420203
6420106/108
6420202
Saat
11.30
12.30
13.30
Yer
TDB2
TDB2
TDB2
Attention for Foreign Students
Students who will add the non-elective Turkish courses with the codes 6420106, 6420108,
6420202 and the 6420203 (elective course for the exchange students), there will be meeting
on 16th February 2015 Monday to set the days and hours of lessons:
Course Code
6420203
6420106/108
6420202
Time
11.30
12.30
13.30
Place
TDB2
TDB2
TDB2
Download

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine Attention for Foreign Students