Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Eğitim Bilgilerinin Kayıt Süreci
Eğtim Tamamlandı
PEROP
Eğitim Alan Bütün Personelin
Eğitime Dair Bilgileri PEROP'a
Kayıt Edilir
Eğitim Bilgileri Eğitim
Dosyasına ve Đlgili Personelin
Özlük Dosyasına Kaldırılması
Sonlandırıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

Eğitim Bilgilerinin Kayıt Süreci