T. C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı :
Konu : Hekimlere Sağlık Hukuku Eğitimi
Tarih: …../…./2015
………….KLİNİĞİNE/BİRİMİNE
Hastanemiz tarafından Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teknik Destek Programına
sunulan “Hekimlere Sağlık Hukuku Eğitimi” konulu projemiz kabul edilmiştir.
Proje kapsamında, 2 Mart itibariyle başlanacak eğitimlere katılmak isteyenlerin, 10 Şubat
2015 tarihine kadar (Ar-Ge Birimi Tel: 3574) başvurmaları gerekmektedir. Eğitimler toplamda 2
hafta sürecektir. 2 gruba verilecek eğitimin günlük süresi 2 saat şeklinde planlanmıştır. 1.gruba
10:00-12:00, 2.gruba ise 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, başvurular sınırlı
sayıdadır. Eğitime katılan kişilerin eğitim bitiminde kazandıkları bilgileri çalıştıkları kliniklere
aktarmaları ve güncel pratik uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Doç. Dr. Murat AKÇAY
Hastane Yöneticisi
İLETİŞİM: Telefon : 0312 291 25 25-3574
mail:[email protected]
T. C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneler
Birliği Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI:

Hekimlerin cezai ve hukuki sorumluluğu
4 Saat

Adli rapor hazırlanması
2 Saat

Tıbbi bilirkişilik
2 Saat

Adli delillerin korunması
2 Saat

Hasta onamı alınması ve bilgilendirmenin önemi
4 Saat

Hekimlerin hak ve sorumlulukları/Hastayı red hakkı
4 Saat

Malpraktis-komplikasyon ayrımı
2 Saat
Toplam Süre
İLETİŞİM: Telefon : 0312 291 25 25-3574
20 Saat
mail:[email protected]
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Download

TALEP EDEN BÖLÜM - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi