(952-TTK / E-101) Yeraltı Telsiz Haberleşme Sistemi İhalesine İlişkin Açıklamalar
952-TTK/101 dosya numaralı Yeraltı Telsiz Haberleşme Sistemi İhalesi İdari
Şartnamesinin 12. maddesine göre, istekli bir firmadan gelen açıklama talebi değerlendirmeye
alınmış, istekli firma soruları ve bu sorulara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:
Soru 1: Teknik şartname madde 3.2’de süpervizörlük hizmeti talep edilmekte olup,
miktarı ise 1 (set/tk.) olarak belirtilmiştir, ancak süre bildirilmemiştir. Talep edilmekte olan
ilgili süpervizörlük hizmetinin süresini bildirmenizi arz ederiz.
Cevap 1: Firma, teknik şartnamenin 3.17. maddesi gereği eğitim vererek
belgelendireceği en az 4 TTK personeli ve süpervizörlük hizmeti verecek ekibiyle birlikte
teknik şartnamenin 3.14. maddesinde belirtilen 90 takvim günü içerisinde sistemleri çalışır
durumda eksiksiz olarak Kurumumuza teslim edecektir.
Talep edilen süpervizörlük hizmeti süresi, teknik şartnamenin 3.14. maddesine göre
teklif edilecek termin planı ve işin gereklerine uygun olarak Yüklenici firma tarafından
belirlenecektir.
Soru 2: Teknik şartname 3.9’da garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin
arızalanması durumunda firma tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine
ait işlemler için İdareden hiçbir bedel talep edilmeyeceği vs. için bu madde uygundur, ancak
kullanım hataları bu madde kapsamında olmamalıdır. Bu hususa netlik kazandırılmasını arz
ederiz.
Cevap 2: Malzemeler her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı teknik
şartname 3.8. maddesi gereği en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Kurulum ile bakım onarım
hizmetleri, teknik şartname 3.17. maddesine göre eğitilerek sertifikalandırılan TTK personeli
tarafından gerçekleştirilecektir. Geçici kabulden itibaren, garanti kapsamı dışındaki kullanım
hatalarından kaynaklanan arızaların giderilmesi maliyeti Yükleniciye ait olmayacaktır.
Soru 3: Teknik şartname madde 3.14’e yönelik ise; kurulum Kurumunuz ve Kurum
personeliniz ile gerçekleştirileceğinden montaj süresi ilgili maddede belirtildiğinin aksine
yüklenicinin/firmanın kontrolünde değildir. Kurumunuz kontrolündedir. Bu hususa netlik
kazandırılmasını arz ederiz.
Cevap 3: Teknik şartname 3.17. maddesine göre eğitim görecek ve sistemin
kurulumunda Yüklenici süpervizörlüğünde çalışacak TTK personeli sayısı ile sistemin yetkin
bir Yüklenici süpervizörlüğünde teknik şartnamenin 3.14. maddesinde belirtilen sürede
devreye alınabileceği öngörülmüştür. Kurumumuzdan kaynaklanabilecek gecikmeler süre
uzatımına konu olacaktır.
Download

(952-TTK / E-101) Yeraltı Telsiz Haberleşme Sistemi İhalesine İlişkin