Uşak Üniversitesi’nin Koordinatör ve Celal Bayar Üniversitesi’nin Ortak Olduğu
Yükseköğretim Personel Hareketliliği Konsorsiyum Çağrısı
-Yükseköğretimde bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu; geçerli bir Yükseköğretim Kurumları Erasmus
Beyannamesine sahip olan yükseköğretim kurumları ve işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında faal olan herhangi bir kamu veya özel kurum/kuruluşların oluşturduğu faaliyet ortaklığıdır.
Personel Eğitim Alma Çağrısı
-Personel Eğitim Alma Hareketliliği:
-Personel Eğitim Alma Hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş
herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu
faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli
eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet
kapsamında desteklenmemektedir.
-Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak
belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile
faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir
hibe ödemesi yapılmaz.
-Bu hareketlilik kapsamında
Uşak Üniversitesinden 8 personel eğitim alma hareketliliğine katılacaktır.
Celal Bayar Üniversitesinden 2 personel eğitim alma hareketliliğine katılacaktır.
Her bir kontenjan için 1 asil, 1 yedek belirlenecektir.
-Başvurular Uşak Üniversitesi aracılığıyla aşağıdaki linkten yapılacaktır.
http://goo.gl/gVfB1U
-Bu hareketliliğe yalnızca Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin öğretim elemanları katılabilir.
-Dil belgesi olan personel öncelikli olup, evraklarını teslim edeceklerdir.
Başvuru sırasında teslim edilmesi gereke belgeler;
•
•
•
•
Onaylı Davet mektubu veya karşı kurumla yapılan e-posta yazışmaları
İş Planı /Work Plan (Başvuru esnasında karşı kurumdan mail olarak onay almak yeterlidir)
Varsa dil yeterliliğini gösteren belge
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Seçimler sırasında yabancı dil bilen personele, daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış
personele, bu faaliyetlerden daha önce yararlanmamış bölüm ya da birimlere, yine eğitim alma
hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülkelere öncelik verilecektir.
Maddi Destek: Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde geçerli olan harcırah kanunları uygulanacaktır.
Hibesiz olarak hareketlilikten faydalanma durumu söz konusu değildir.
Celal Bayar Üniversitesi’nin Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işbirliği ile hazırladığı
"Today, Tomorrow, Together" isimli Yüksek Öğrenim Personel Hareketliliği Konsorsiyumu katılmak isteyen
öğretim elemanları başvurularını 10 Şubat 2015 – 24 Şubat 2015 tarihleri arasında internet üzerinden online
olarak yapabileceklerdir. Başvuru evraklarının Uşak Üniversitesi Proje Birimi ve Celal Bayar Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular değerlendirilme süreci ile ilgili
detaylı bilgiler Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Web sayfalarından duyurulacaktır.
İletişim :
Uşak Üniversitesi
Recep CANDOĞAN
Bir Eylül Kampüsü, Rektörlük MA1 Blok 315 +90 505 369 53 30
Celal Bayar Üniversitesi
Memur Hanife DURMUŞ Muradiye Kampüsü, Rektörlük A Blok Erasmus Ofisi
0(236) 201 1120
Download

Uşak Üniversitesi`nin Koordinatör ve Celal Bayar Üniversitesi`nin