T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
AMASYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1. Başvuru Şartları
Amasya İli Kamu Hastaneleri Birliği ve bağlı sağlık tesislerinden başvuru
yapacak kişiler için;
-
-
Amasya İli Kamu Hastaneleri Birliği ve bağlı sağlık tesislerinde çalışıyor olmak.
En az lisans düzeyinde mezun olmak.
Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokulların Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Bilişim Teknolojileri ve Mühendisliği, Sağlık
İdaresi bölümlerinden mezun olmuş olmak.
Bilgisayar bilgisine sahip olma ve iyi kullanabilme.
Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi ( HBYS ) konusunda tecrübeli olmak.
En az orta düzeyde yabancı dil yeterliliği olmak.
Liderlik vasfına sahip olmak.
İletişime açık olma.
Proje kapsamındaki ortak paydaşlardan yapılacak başvurular için ;
-
-
Proje kapsamında aşağıda belirlenen ortak kuruluşlarda çalışıyor olmak.
●Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
●Merzifon Şehit Dursun Özsaraç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
●Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
En az lisans düzeyinde mezun olmak.
Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksekokulların Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Bilişim Teknolojileri ve Mühendisliği, Sağlık
İdaresi bölümlerinden mezun olmak.
-
Bilgisayar bilgisine sahip olma ve iyi kullanabilme.
En az orta düzeyde yabancı dil yeterliliği olmak.
Belirlenecek kişilerin proje yönetim döngüsüne hâkim olması.
Proje yapma ve uygulama konularında bilgili olma.
İletişime açık olma.
Proje süresince gerekli çalışmalara yeterli zaman ayırabilecek ve yeterli koordinasyonu
sağlayabilecek kabiliyette olmak.
Yukarıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir.
2. Başvuru Tarihleri ve Yerleri
Başlangıç tarihi: 06.02.2015
Bitiş tarihi: 13.02.2015 Mesai Bitimi kadar ( 17:00 )
Başvuru Yerleri:
Başvuruda bulunacaklar Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine ait web
sayfamızdan (http://amasya.khb.saglik.gov.tr/ ) başvurabilecekleri gibi Amasya Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği ve Bağlı Sağlık tesislerinin İnsan Kaynakları Birimine Şahsen veya posta
yolu ile başvuru yapılabileceklerdir.
3. Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri
Başvuru bitiş tarihinden sonra değerlendirme komitesi tarafından aşağıdaki puanlama
kriterlerine göre başvuranların özgeçmişlerini de inceleyecek kurumların ihtiyaçları ve projenin
amaçları doğrultusunda asgari kriterleri taşıyan kişileri belirleyecektir. Yapılacak değerlendirme
sonucunda alınana puanların aynı olması durumunda HBYS kullanımda daha tecrübeli olan ve
daha önce benzer bir eğitime katılmamış olanlara öncelik tanınacaktır. Seçim sonucunda 16 asil 5
yedek katılımcı belirlenecek. Yedek üyeler asil üyelerin vazgeçmesi, vize işlemlerinden sorun
olabileceği ön görüsü ile seçilecektir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Puanlama Kriterleri
Yabancı dil belgesinin olması % 10
HBYS veya BYS konudaki bilgi ve deneyimleri % 30
İş temsil yeteneği % 10
İş birliği ve iletişime açık olması % 20
Gözlemleme kabiliyeti % 10
Projesi sonrası faaliyetlere katılıma istekli olma % 10
Bilgi deneyimini aktarabilme % 10
4. Katılımcıların Duyurulması
Belirlenen katılımcıların listesi kurumumuz http://amasya.khb.saglik.gov.tr adresinden veya
birliğimize bağlı sağlık tesislerimizin web sayfalarından duyurulacaktır.
Download

Başvuru Şartları Aç-İndir - Amasya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel