62
FarmaLive Ocak/Şubat 2015
Kuruluşumuzdan itibaren
yapmış olduğumuz projelerle
sektörümüze yön vermeyi
ilke edinmiş bir derneğiz. Bu
amaçla kurumsal bir yapılanma yolunda büyük adımlar
atmaya, bu adımları projelendirmeye çalışıyoruz ve en
önemlisi de bu projeleri hayata geçirebilen bir potansiyele
sahibiz.
farmalive.com.tr
63
Download

62 FarmaLive Ocak/Şubat 2015