ERASMUS+
SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
2015
ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM
(KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular)
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Bir belediye 2015 yılı için 2 farklı çalışma grubu ile aşağıdaki konularda proje sunulabilir mi?
-İdari personelin müzecilik konusunda bir inceleme ziyaretinde bulunması (5 günlük)
-Hibe projeleri konusunda çalışan personelin bir kursa katılması (5 günlük)
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetine, mesleki eğitim kurumları tek başına
başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki kurumlar; en az üç mesleki eğitim kurumunun yer alacağı
konsorsiyumunun koordinatörü veya ortağı olarak başvuru yapabilirler. Ancak, mesleki eğitim kurumu veya
mesleki eğitimden sorumlu kurum değil ise katılımcı gönderemez; sadece projeye destek olurlar. Projede
yer alacak katılımcılar, meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar ile meslek lisesi ve çıraklara yönellik faaliyet
yürüten mesleki eğitim personeli olmalıdır.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, dil desteği kapsamında ödenen hibe
miktarı yurt içinde ya da yurtdışında kullanılabilir mi? Dil desteğinin ne kadarı katılımcıların hesabına
aktarılabilir?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, başvuru formunda belirtilmesi halinde
katılımcılar dil desteğinden yurt dışında da yararlanabilirler. Ancak hazırlık faaliyetleri kapsamında verilen
dil desteğinin faaliyet öncesi yurt içinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Dil desteği başvuran kurum
tarafından organize edilir ve ödemelerden de başvuran kurum sorumludur.
*Dil desteği, mesleki eğitim öğrenicilerinin 1-12 ay arası yurtdışı faaliyetleri için Komisyon merkezli online dil hizmeti verilen İngilizce, İspanyolca,
Almanca, Fransızca, Hollandaca ve İtalyanca dışındaki diller için verilmektedir. Detaylı bilgi için web sayfamızda yer alan 2015 program rehberini
inceleyiniz.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Personel Eğitimi faaliyetinde; kamu kurumları tek
başına ya da konsorsiyum oluşturarak, mesleki eğitim veren personelini işbaşı eğitimi/gözlem amaçlı
yurtdışına gönderebilir mi? (örneğin orman mühendisleri, ziraat mühendisleri, inşaat mühendisleri, gibi)
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetine, mesleki eğitim kurumları tek başına
başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki kurumlar ise en az üç mesleki eğitim kurumunun yer alacağı
konsorsiyumunun koordinatörü veya ortağı olarak başvuru yapabilirler. Ancak, mesleki eğitim kurumu veya
mesleki eğitimden sorumlu kurum değil ise katılımcı gönderemez, sadece projeye destek olur. Projede yer
alacak katılımcılar, meslek lisesi öğrencileri ve çıraklar ile meslek lisesi ve çıraklara yönelik faaliyet yürüten
mesleki eğitim personeli olmalıdır.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Personel Eğitimi faaliyetinde; belli bir mesleki alanda
faliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, o alanda eğitim veren üyelerini işbaşı eğitimi/gözlem amaçlı
yurtdışına gönderebilir mi? Örneğin Mimarlar Odası mesleki eğitim çalışmaları yapan mimarlara yönelik bir
proje yapabilir mi?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetine, mesleki eğitim kurumları tek başına
başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki kurumlar ise en az üç mesleki eğitim kurumunun yer alacağı
konsorsiyumunun koordinatörü olarak başvuru yapabilirler. Projede yer alacak katılımcılar, meslek lisesi
öğrencileri ve çıraklar ile meslek lisesi ve çıraklara yönellik faaliyet yürüten mesleki eğitim personeli
olmalıdır.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirmek isteyen meslek liseleri, farklı
konuların yer aldığı tek bir proje hazırlayabilir mi?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirmek isteyen tüm uygun kurumlar,
farklı konuların yer aldığı tek bir proje hazırlayabilirler.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyeti kapsamında, kurumlar proje sahibi olarak
sunacağı proje dışında, diğer kurumların sunacağı projelere ortak olabilir mi? Projelere ortak olma
sayısında bir sınır var mı?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, kurumlar bir teklif çağrısı döneminde
sadece bir proje sunabilirler. Öte yandan birden fazla projeye ortak olabilirler.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Bir sendikanın birden fazla şubesi, aynı türde proje başvurusunda bulunabilir mi?
CEVAP:
Kurumların tüzel kişiliğe sahip farklı şubeleri aynı program kapsamında başvuru yapabilirler. Ancak
başvuru yapacakları proje konularının birbirinden ayrı olması gerekmektedir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, üç farklı meslek lisesi öğrencileri ve
öğretmenleri ile beraber, konuyla ilgili STK’ların da ortak alınması durumunda, STK üyeleri de eğitim
almaya gidebilirler mi?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, üç farklı meslek lisesi bir araya gelerek
öğrencilerin ve öğretmenlerin yer aldığı bir proje sunabilir ve yurt dışına hareketlilik yapabilirler. Söz
konusu projenin konusuyla alakalı bir STK’nın
üyeleri de mesleki eğitimden sorumlu kişiler olmaları
şartıyla projeye dahil olabilir ve yurdışına hareketlililk yapabilirler.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, meslek liseleri özel ihtiyaç sahibi
olmayan ancak 18 yaş altı öğrencilerin staj hareketliliği için refakatçi bulundurabilirler mi? Refakatçi
sayısında herhangi bir sınırlama var mıdır?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Bireylerin Öğrenme Hareketliliği faaliyetinde, meslek liselerinin yaptıkları projelerde
yurt dışında gidilecek olan kurum başına genellikle bir refakatçi projede yer alabilir. Bunun dışındaki
istisnai durumlarda birden fazla refakatçinin yer alabilmesi için gerekçe bildirilmelidir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Sözleşme metninin sonundaki Katma Değer Vergisi İstisnası metni ne amaçla imzalanıyor. Onu nerelerde
kullanabiliriz?
CEVAP:
KDV Vergi Muafiyeti Belgesi ile yurt içinde gerçekleştireceğiniz proje harcamalarında KDV ödenmez. Dil
desteği harcamalarında, yurtiçi transferlerinde ve aktarmalı yurtiçi uçak biletlerinde kullanılabilmektedir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Projedeki ulasim, hazirlik ve degerlendirme bölümleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
CEVAP:
Başvuru Formundaki her bir etkinliğin bütçe kalemi mevcuttur. Ulaşım, hazırlık ve değerlendirme
bölümlerinde öngörülen faaliyetlerin kişi sayıları yazılır, form otomatik hesaplama yapar. Bu bölüm ve diğer
bölümlerle ilgili olarak Erasmus+ 2015 Başvuru Rehberinde detaylı açıklamalar mevcuttur. Ayrıca Başvuru
Formu Doldurma Kılavuzlarında da detaylı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
KA1 Mesleki Eğitim Öğrenme Hareketliliği faaliyetleri için Halk Eğitim Merkezleri konsorsiyum ortağı olarak
alınabilir mi?
CEVAP:
İlgili halk eğitim merkezinde mesleki eğitime yönelik bir faaliyet gerçekleştiriliyorsa ortak olarak alınabilir.
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Bir meslek lisesinin mesleki eğitimle alakalı yazacağı bir projede katılımcı öğretmenler, meslek
öğretmenleri olmak zorunda mıdır?
CEVAP:
KA1 Mesleki Eğitim Hareketlilik Projeleri kategorisinde gerçekleştirilecek bir projenin katılımcılarının
meslek öğretmenleri olması gerekmektedir. Meslek öğretmeni olmayanlar için
Hareketlilik Projeleri uygundur.
KA1 Okul Eğitimi
SORU VE CEVAPLAR
SORU:
Engelliler için fiziksel mekan (Bina,çevre ve kent) tasarımı ile ilgili bir projede ortak kuruluşların teknik
personelinin Avrupa’da inceleme ve araştırma yapmak üzere yapacağı bir hareketililik projesinde aşağıda
yer alan ortaklık yapısında başvuru yapılabilir mi?
•
Başvuru sahibi kuruluş Mesleki Eğitim Merkezi(İnşaat bölümü)
•
Diğer Gönderen Ortaklar
•
Belediye (İmar müdürlüğü,çevre müdürlüğü)
•
Meslek Yüksek okulu (İnşaat bölümü), Mimarlar odası, Mütaahitler birliği
CEVAP:
Mesleki eğitim merkezinizin sunacağı projede yer alan ortakların her birinin mesleki eğitim alan kişiler
(meslek lisesi öğrencileri veya çıraklar) ile bağlantıları olmaları gerekmektedir. Söz konusu ortakların
yurtıdışında edinecekleri bilgilerin meslek lisesi öğrencileri veya çırakların mesleki eğitimleri veya
istihdamına katkıda bulunması, bu kapsamda projede neden yer aldıklarını yani gerekçelerini çok iyi
başvuru formunda açıklamansı gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için web sitemizde yer alan
2015 Yılı Program Rehberini inceleyebilirsiniz
Download

Soru ve Cevaplar