EĞİTİCİ OYUNCAK
Eğitici oyuncak, çocuk için hem oyuncak hem de oyun anlamına gelmektedir. Çocuk, eğitici
oyuncağı keşfederken eğlenmekte ve mevcut bilgilerini oyun sürecinde pekiştirmektedir.
Masada, yerde, arabada yolculuk yaparken, bahçede vb. pek çok yerde oynanabilmektedir.
Farklı oyuncaklar farklı becerileri geliştirmektedir. Bu nedenle çocuğun yaşına ve gelişimine
uygun nitelikte oyuncakları olması çocukların edineceği deneyimler açısından önemlidir. Yaş
ve gelişim seviyesine uygun olmayan oyuncak seçimi oyuncağın amacı dışında kullanımını
ifade eder ki, bu durumda çocukların oyuncaktan hedeflenen kazanımları edinebilmeleri
mümkün olamaz.
YAZI
Oyuncak seçimi kadar ortamın oyunun oynanış biçimine göre düzenlenmesi de önemlidir. Bu
süreçlerde yetişkinlerin çocuklara cesaret vermesi ve öğretim becerileri gibi unsurları dikkate
alarak çocukları desteklemesi gerekir. Bunun yanı sıra çocukların cesaretlendirilmeye ve
ödüllendirilmeye de gereksinimleri vardır. Örneğin; ‘’Bugün birlikte Sayılarla Seyahat Puzzle’ını
yapacağız. Şimdi beraber kutudaki resme bakalım. ‘’, ‘’Sen beş tane hayvanı eşleştirmişsin. ‘’,
‘’Acaba kaplanın ayak izi hangisi olabilir? ‘’, ‘’Ne kadar güzel olmuş. ‘’, ‘’Çok iyi gidiyorsun çok
az parçan kalmış, devam et bitmek üzere. ‘’, ‘’Bravo! Çok doğru yapmışsın.’’ gibi.
Dr. Özlem ALKAN ERSOY
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Öğretim Üyesi
EDUCATIONAL TOYS
Educational toys are defined as games for children. The children have fun while discovering
the toy and revising the topics that they have learnt before, These games can be played at
the table, on the floor, in the car or in the garden. Different toys enreach different skills so
it is important to have toys suitable for the children’s age and development.
Organizing the playground is as important as choosing the right toy. Parents should
encourage their children and support them by considering the teaching skills.In addition
to these , children need to be encouraged and rewarded by using some sentences such as
“Today we are going to do the Travelling with Numbers Puzzle. Now let’s look at the picture
on the box together.”, “ You matched the five animals.”,”Which one is the footprint of the
tiger?”,” This is so nice.”, “ You are doing well. You have only a few pieces. Keep going on.”,
“Excellent! You did it right!”
Dr. Özlem ALKAN ERSOY
Child Development and Education
Member of University
7021 • Domino Oyuncaklar
Domino Toys
8 698543 170216
7023 • Domino Meyveler
Domino Fruits
8 698543 170230
7022 • Domino Hayvanları Seslendirelim
Domino Dubbing Animals
8 698543 170223
www.kirkpabuc.com.tr
3
7202 • Hangisi İlişkili
Connect4
8 698543 172029
7201 • Memory Zıt Kavramlar
Memory Opposite
8 698543 172012
7209 • Dino Memo
www.kirkpabuc.com.tr
4
8 698543 172098
7203 • Memory Vahşi Hayvanlar
Memory Wild Animals
8 698543 172036
7205 • Memory Meyveler & Sebzeler
Memory Fruits & Vegetables
8 698543 172050
7204 • Memory Taşıtlar
Memory Vehicles
8 698543 172043
www.kirkpabuc.com.tr
5
7207 • Memory Oyuncaklar
Memory Toys
8 698543 172074
7206 • Memory Eşyalar
Memory Objects
8 698543 172067
7208 • Memory Çiftlik Hayvanları
Memory Farm Animals
www.kirkpabuc.com.tr
6
8 698543 172081
7301 • Aynısını Bulalım Taşıtlar
Let’s Match Vehicles
8 698543 173019
7303 • Aynısını Bulalım Arabalar
Let’s Match Cars
8 698543 173033
7302 • Aynısını Bulalım Gözlükler
Let’s Match Glasses
8 698543 173026
7304 • Aynısını Bulalım Ne Giysem?
Let’s Match Clothes
8 698543 173040
www.kirkpabuc.com.tr
7
7310 • Hangisi İlişkili Evimiz
Connect4 The House
7305 • Hangisi Eksik Evimiz
Missing Object My Home
8 698543 173101
8 698543 173057
7306 • Hangisi Eksik Mağazalar
Missing Object Shops
8 698543 173064
www.kirkpabuc.com.tr
8
7311 • Hangisi İlişkili Meslekler
Connect4 Occupations
8 698543 173118
6312 • Sayılarla Seyahat
Travelling By Numbers
8 698543 163126
7307 • Meyvelerle Sayalım
Count the Fruits
8 698543 173071
7315 • Sayıları Tanıyorum
Numbers
8 698543 173156
www.kirkpabuc.com.tr
9
7313 • Nasıl Yaşarlar
How They Live
8 698543 173132
7314 • Safari
8 698543 173149
7312 • Ayak İzleri ve Gölgeler
Footprints & Shadows
www.kirkpabuc.com.tr
10
8 698543 173125
7316 • Hadi Birleştirelim İnsanlar
Let’s Assemble People
8 698543 173163
7308 • Eşleştirelim Şekiller
Matching Shapes
8 698543 173088
7317 • Hadi Birleştirelim Meslekler
Let’s Assemble Occupations
8 698543 173170
7309 • Eşleştirelim Meyveler & Sebzeler
Matching Fruits & Vegetables
8 698543 173095
www.kirkpabuc.com.tr
11
7318 • Oynayalım Öğrenelim I
Play & Learn I
8 698543 173187
7320 • Alışveriş Listem
My Shopping List
8 698543 173200
7319 • Oynayalım Öğrenelim II
Play & Learn II
www.kirkpabuc.com.tr
12
8 698543 173194
7321 • Bingo I
8 698543 173217
7323 • Bingo III
8 698543 173231
7322 • Bingo II
8 698543 173224
www.kirkpabuc.com.tr
13
HASBRO and its logo MY LITTLE PONY and all related
characters are trademarks of Hasbro and are used with
permission. (c ) 2014 Hasbro.All Rights Reserved.
6801 • MLP 6 Pony Puzzle
8 698543 168015
6804 • MLP 3 Pony Puzzle
8 698543 168046
www.kirkpabuc.com.tr
14
6802 • MLP 4 Mevsim Puzzle
MLP 4 Seasons Puzzle
8 698543 168022
6805 • MLP 3 Pony Puzzle
8 698543 168053
6803 • MLP 4 Pony Puzzle
8 698543 168039
6806 • MLP 2 Pony Puzzle
8 698543 168060
6807 • MLP 2 Pony Puzzle
8 698543 168077
6808 • MLP Arkadaşlık Sihirlidir
MLP Friendship Is Magic
8 698543 168084
6809 • MLP Tüm Karakterler
MLP All Characters
8 698543 168091
TRANSFORMERS, TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE, the logo and
all related characters are trademarks of Hasbro and are used with
permission. © 2014 Hasbro. All Rights Reserved.
www.kirkpabuc.com.tr
15
6113 • e.puzzle Çiftlik Hayvanları
e.puzzle Farm Animals
8 698543 161139
8 698543 161153
6314 • e.puzzle Vahşi Hayvanlar
e.puzzle Wild Animals
6116 • e.puzzle Deniz Hayvanları
e.puzzle Sea Animals
8 698543 161146
8 698543 161160
www.kirkpabuc.com.tr
16
6115 • e.puzzle Taşıtlar
e.puzzle Vehicles
6101 • Deniz
Sea
8 698543 161016
6102 • Bir Günün Hikayesi
Day Story
8 698543 161023
6103 • Uzay Gemisi
Spaceship
8 698543 161030
6104 • Kırmızı Vosvos
Red Car
8 698543 161047
www.kirkpabuc.com.tr
17
6106 • Tekerleme 2
Tongue Twister 2
8 698543 161061
6105 • Tekerleme 1
Tongue Twister 1
8 698543 161054
6107 • Tekerleme 3
Tongue Twister 3
www.kirkpabuc.com.tr
18
8 698543 161078
6108 • Taşıtlar 1
Vehicles 1
8 698543 161085
6110 • Müzik ve Bale
Music & Ballet
8 698543 161108
6109 • Taşıtlar 2
Vehicles 2
8 698543 161092
6111 • Hayvanlar Puzzle
Animals Puzzle
8 698543 161115
www.kirkpabuc.com.tr
19
6301 • Veteriner
Veterinary
8 698543 163010
6302 • Tamirci
Repairman
8 698543 163027
www.kirkpabuc.com.tr
20
6321 • Orman Hayvanları 1
Forest Animals 1
8 698543 163218
6322 • Orman Hayvanları 2
Forest Animals 2
8 698543 163225
6151 • Karga ile Tilki
Crow & Fox
8 698543 161511
6152 • Tavşan ile Kaplumbağa
Rabbit & Turtle
8 698543 161528
6153 • Ağustos Böceği ve Karınca
Ant & Cicada
8 698543 161535
6154 • Kurbağa Prens
Prince Frog
8 698543 161542
www.kirkpabuc.com.tr
21
6207 • Müzik Dansla Hayat Bulur
Dancing Is Art
8 698543 162075
6208 • Dünya Hepimizin Evidir
Earth Is A House
8 698543 162082
www.kirkpabuc.com.tr
22
6209 • Dans ve Duruşlar
Dance & Positions
8 698543 162099
6311 • Bir Çok Arkadaşımız Olabilir
Friends Comes In All Shapes
8 698543 163119
6409 • Yağmur Ormanı
Rain Forest
8 698543 164093
6112 • Türkiye Haritası
Türkiye Map
8 698543 161122
6420 • Dinozorlar
Dinosaurs
8 698543 164208
www.kirkpabuc.com.tr
23
Kocasinan San. Sit. 1189. Sk. No: 6-8 06374 Ostim-ANKARA / TÜRKİYE Tel: +90 312 354 1889
www.anatolian.com.tr • www.perregroup.com • www.kirkpabuc.com.tr
Download

Untitled