Sevgili Öğrenciler,
2014-2015 Bahar yarıyılı ders kayıtlanmalarında sorun yaşanmaması ve olası sorunların en aza
indirgenmesi için aşağıdaki talimatların dikkatle okunması önemle rica olunur.
1. Öncelikle Bölüm Öğretim Planını dikkatle inceleyiniz ve bu dönem almanız gereken dersleri
belirleyiniz.
2. AKTS kredi sistemi uygulamasına geçildiği için, alttan dersi olan öğrenciler en fazla 40 AKTS,
bitirme durumunda olan öğrenciler ise en fazla 45 AKTS ders alabileceklerdir.
3. Şubesi açılan derslerde tek sayılı numaralar A-Grubu, çift sayılı numaralar B-Grubu olarak
işaretlenmelidir.
4. Ders çakışması durumunda, Örgünler ikinci öğretimden, ikinci öğretimler örgünden ders
alabileceklerdir. Öğrenci bu değişikliği UBS üzerinden yapılabileceği için ayrıca dilekçe
vermesine gerek bulunmamaktadır.
5. Bir dersten FF ile kalan öğrenciler için devam zorunluluğu bulunmaktadır. FD ile kalanlar için
zorunluluk yoktur.
6. 3. Sınıf öğrencileri, TS-3 den seçim yaparken öncelikle Mikrobiyolojik Kalite Kontrol veya
Enstrümental Gıda Analizleri derslerinden birini mutlaka seçeceklerdir. Girişimcilik dersi
KOSGEB tarafından desteklenen bir sertifika programı kapsamında açılmıştır. İsteyen
öğrenciler ek olarak bu dersi ayrıca seçebilirler. Son sınıf ve beklemeli öğrenciler de isterlerse
bu dersi alabilirler. Ancak kontenjan kısıtlıdır.
7. 4. ve beklemeli öğrenciler; özellikle Seçmeli Ders seçiminde dikkatli olunuz. Teknik Seçmeli
ders havuzlarında sistemde daha fazla ders görünse de aşağıdaki tabloda yer alan dersler
dışındaki derslerden seçim yapmayınız. Yanlış dersin seçilmesi durumunda EKLE-ÇIKAR
haftasından sonra değiştirme mümkün olamayacaktır. Buradaki sorumluluk öğrenci ve
danışmana aittir.
6. Dönem Teknik
Seçmeli Dersleri
Teknik seçmeli-3
(2+2)
-Mikrobiyolojik Kalite
Kontrol
-Enstrümental Gıda
Analizleri
-Girişimcilik
(opsiyonel)
8. Dönem Teknik Seçmeli Dersler
Teknik seçmeli-5
(2+0)
-Hazır Yemek
Teknolojisi
-Kalite Yönetim
Sistemleri
-Gıda Mevzuatı
Teknik seçmeli-6
(2+0)
-Risk Yönetimi
-İş Hukuku
-Gıda Maddeleri
Pazarlama
-Fabrika Organizasyonu
ve İşletmeciliği
Teknik seçmeli-7
(2+0)
-Gıda Katkı Maddeleri
-Gıdalarda Toksik
Ögeler ve
Kontaminantlar
-Ekstrüde Gıdalar
-Technical English II
8. 2014-2015 Bahar döneminde Araştırma Projesi-II alacak öğrenciler, Danışman Öğretim üyesi
olarak Araştırma Projesi-I dersini aldıkları danışmanı seçeceklerdir.
9. Bahar döneminde sistemde Araştırma Projesi-II dersinin yanı sıra Araştırma Projesi- I de
görülmektedir. Ancak Araştırma Projesi- I dersini sadece güz döneminde Araştırma Projesi- I’i
alıp, başarısız olan öğrenciler alabilecektir.
10. Gıda Mühendisliğinde Tasarım-II dersini alacak öğrencilerin Gıda Mühendisliğinde Tasarım-I
dersinden devam almış olmaları gerekir.
11. Seminer dersini alan öğrenciler danışman olarak Araştırma Projesindeki danışmanı
seçeceklerdir. Seminer sunumları Martın ilk haftası başlayacaktır. Öğrencilerin hazırlıklarını
12.
13.
14.
15.
bu tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lütfen Araştırma Projesi danışmanı ile
iletişime geçiniz.
Son sınıf veya Beklemeli durumda olan öğrenciler için Güz yarıyılında yer alan Teknik
Seçmeli-4 havuzundan bir ders (Gıda Mad. Muhafaza Yöntemleri) bahar döneminde de
açılmıştır.
Önceki yıllarda GMD 2109-Kişisel İletişim dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler
MHN 3200-Mühendislik Etiği ve Kişisel İletişim dersini alacaklardır.
Kayıt tamamlandıktan sonra, kayıt sayfanın çıktısı alınarak Danışmana imzalatılacaktır.
Kayıtlarda yapılan hataların düzeltilmesi EKLE-ÇIKAR haftasından sonra mümkün
olamayacaktır. Buradaki sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.
BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Download

2014-2015 bahar yarıyılı ders kayıtlanmada dikkat edilmesi gereken