Kararlılıkla
sosyal
Politik dönüşüm için –
İnsanlar için bir Hamburg
DIE LINKE (SOL PARTİ), Hamburg‘u, insanların barış ortamında, onurlu, sosyal güvenlik
içerisinde ve demokratik bir ortamda
yaşayacakları, dünyaya açık bir şehir
yapacak olan politik bir dönüşüm istemektedir. Sosyal adâlet ve güçlü temel haklar, iklim
ve çevrenin korunmasının yanısıra barışçıl
bir birlikte yaşamın vazgeçilmez önkoşuludur.
Çocuklar, fakirlik içerisinde yetişmemelidir.
Gençler ve işsizler, meslek eğitimi ve iş
bulabilmeli ve mesleki perspektife sahip
olmalı, herkes maaşıyla veya emekli maaşıyla
geçinebilmelidir. Hartz IV yerine, yaptırımsız
bir asgari geçim güvencesi olmalıdır.
DIE LINKE, belediye başkanlığı ve aynı
zamanda eyalet parlamentosu seçimlerinde
bundan yanadır.
1. Sosyal bölünme ile mücadele
Hamburg, yıllardan bu yana tasarruf politikası
uygulanan ve sosyal açıdan derin bir bölünme
yaşayan bir şehir halinde gelmiştir. Önemli
harcamalarda kesintiye gidilmektedir. Bu ise,
orta tabakaya kadar ulaşan ağır neticeleriyle
iş piyasasını ve sosyal politikayı vurmaktadır.
Tasarruf politikası yüzünden yatırım yapılmamasından dolayı kamu binaları, caddeler
ve yeşil alanlar son derece kötü bir haldedir.
Hamburg, çocukların ve yaşlıların en çok
fakirlik içinde yaşadığı bir şehir haline
gelmiştir. Çalışanların giderek artan bir
bölümü, işyeri güvencesine sahip değildir.
Zengin ve fakir arasındaki uçurum, giderek
büyümektedir. Sosyal bölünme, hayatın tüm
alanlarında görülmektedir: iş, ev, eğitim,
sağlık ve kültür. Bizim hedefimiz ise, herkesi
kucaklayan bir Hamburg‘tur: Kesinti değil,
uygulanan politikada değişiklik! Hamburg,
sosyal-ekolojik bir yatırım programı ile,
toplum taşımacılıkta iyileştirmelere gidebilir,
kamu binalarını modernize edebilir ve enerji
açısından tâdilata tâbi tutabilir ve konut
inşaatlarını reel ihtiyaca uyarlayabilir. Ancak
yatırımlar yeni istihdam olanakları yaratabilir.
2. Herkesin ödeyebileceği evler
Hamburg‘ta – pek çok kişinin de farkettiği
üzere – mâkul kiralı on binlerce konut
eksikliği söz konusudur, özellikle de sayıları
her geçen gün azalan sosyal konutlar.
Sosyal bağların yok olmasının önüne
geçilmesi gerekmektedir. DIE LINKE, düşük
ve orta gelirli insanlar için büyük, ihtiyaca
uygun, mâkul kiralı kamu ve kooperatif
konutları istemektedir. Boş duran konutlarla,
spekülasyonla ve amaç dışı kullanımla
kararlılıkla mücadele edilmelidir.
3. Eğitim ve perspektif
DIE LINKE, çocuk yuvasından okula, meslek
eğitimine, yüksek öğrenime ve ileri eğitime
kadar herkes için kaliteli bir eğitim istemektedir. Eğitim, hür, sosyal sorumluluk sahibi
ve herkesin kendisinin belirlediği bir yaşam
ile toplumsal gelişmeye beraberce şekil
verebilmenin vazgeçilmez önkoşuludur. Bu,
engelli insanlar için de geçerlidir. Bunun için
eşit katılımın yeterli ölçüde finanse edilmesi
gerekmektedir. Hamburg‘ta semtler, eğitim
imkânını belirlemektedir. DIE LINKE ise, bu
eşitsizliği aşmak istemektedir. Staj ve
güvencesi olmayan bir istihdam yerine,
meslek eğitimi ve iş!
4. Daha fazla eğitmen
Hamburg‘ta çocuk yuvası imkânları, son
yıllarda önemli oranda arttırıldı ama personel
sayısında buna uygun bir arttırıma gidilmedi.
Çocuklara, yetersiz sayıda uzman personel
tarafından bakılmaktadır. DIE LINKE, yüzde
25 oranında personel artışı talebine destek
vermektedir. Çalışma şartlarının ve sosyal
güvencenin iyileştirilmesi mücadelesinde
sendikalara destek vermekteyiz.
5. Bilet fiyatları düşmeli
Mobilitenin daha iyi hale getirilmesine, hesaplı bir toplu taşımacılığın arttırılması girer.
HVV‘nin bilet fiyatları, düşük gelirliler için çok
yüksektir. Biz bu nedenle, gerçek bir sosyal
bilet uygulaması, fiyatlarda indirim ve uzun
vâdede de ücretsiz bilet talep etmekteyiz.
6. Hastaneler, bakımevleri ve enerji
tedarik şirketleri kamu sektörüne
geçmelidir
1990‘lı yıllara kadar elektrik ve gazın kamu
sektörü tarafından tedarik edilmesi doğal bir
durumdu. Hastaneler ve bakımevleri,
belediyeye aitti. HEW, Hein Gas, bakımevleri
ve hastaneler, vatandaşın itirazına rağmen
büyük şirketlere satıldı. DIE LINKE, hastanelerin, bakımevlerinin ve enerji tedariğinin
kamu sektörüne geçmesini istemektedir. Gaz
ve bölgesel ısıtma sistemi de olmak üzere
enerji şebekelerinin yeniden kamulaştırılması
referandumunun tamamen hayata geçirilmesi gereklidir.
7. TTIP‘e son
Serbest ticaret anlaşmaları olan TTIP, CETA
ve TISA, sosyal, çevre ve sağlık alanlarındaki
standartları tehlikeye düşürmektedir. Asgari
ücret ve iş, tehdit altındadır. Özelleştirmeler
artabilir ve yeniden kamulaştırmalar engellenebilir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren
büyük şirketlerin, yüksek miktarda tazminat
talepleri ile ekonomik çıkarlarını kabul
ettirebilmeleri söz konusudur. Bu nedenle
DIE LINKE, TTIP, CETA ve TISA‘ya son
verilmesini istemektedir!
8. Silah ihracatına son
Hamburg‘ta da ölüm üzerine ticaret
yapılmaktadır: Limandan silah ihracatları
gerçekleştirilmekte ve yüksekokullarda
silahlanma üzerine araştırma yapılmaktadır.
DIE LINKE, barış partisidir ve Hamburg
Limanı‘ndan silah ihracatlarına son verilmesini, Askeri Üniversite‘nin sivil yüksekokula
dönüştürülmesini ve askeri araştırmalara
karşı üniversiteler gibi bilimsel kurumlara
sadece sivil amaçlara yönelik araştırma
yapacaklarına dair taahhüt içeren madde
konmasını istemektedir.
9. Herkese kalma hakkı
Dünya çapında 50 milyondan fazla mülteci,
savaşlara, açlığa ve sürgünlere mâruz
kalmış durumdadır. Bunların sadece 26.000‘i
Hamburg‘ta yaşamaktadır. Hiç kimse
mecbur kalmasa vatanını terketmek istemez. Bize gelen bu insanların, hayatlarında
yeni bir perspektife ihtiyaçları vardır.
DIE LINKE, Hamburg‘un, mültecilere insan
onuruna yakışır bir yaşam sunma adına
elinden geleni yapmasını talep etmektedir.
Yasadışı insan yoktur: Lampedusa Adası
mültecileri sınırdışı edilemez. AfD‘nin sağcı
popülist taleplerine karşı konulmalıdır.
DIE LINKE, pek çok Hamburglu gibi mültecilere hoşgeldiniz derken, onlara burada kalma
hakkı verilmesini savunmaktadır.
10. Olimpiyat istemiyoruz
DIE LINKE, Senato tarafından propagandası
yapılan mütevâzi ve sosyal açıdan kabul
edilebilir olimpiyatların bir hayal olduğunu
düşünmektedir. Bu ticari etkinliğin Hamburglular ve kitle sporları için bir yararının olacağı
kuşku götürür. Milyarlarca masraf ve mâli
risk ise, kamu sektörüne aittir. Oysa bu
paraya başka yerlerde ihtiyaç vardır. O
nedenle DIE LINKE, Hamburg‘un olimpiyatlar
için başvuru yapmasına karşıdır.
İletişim: DIE LINKE. Hamburg
Wendenstraße 6, 20097 Hamburg
Telefon: 040/389 21 64
www.die-linke-hamburg.de
V.i.S.d.P. Martin Wittmaack
Download

Kararlılıkla sosyal - DIE LINKE. Landesverband Hamburg