FOTOĞRAF
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı- Soyadı
:
Adres
:
Telefonlar
:
E-posta
:
Görev Yeri
:
Görev Unvanı
:
Doğum Yeri:
:
Doğum Tarihi
:
Göreve Başlama Tarihi
:
Çalıştığı Kurumdaki Kıdem Yılı
:
Medeni Durumu
:
EĞİTİM BİLGİLERİ
Mezuniyet
Okul Adı/Bölümü
Mezuniyet Yılı
Çalıştığı bölüm/birim ve
çalışma alanı
Kurum
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İŞ DENEYİMİ:
Zaman Dilimi
YABANCI DİL ve DÜZEYİ ( Varsa)
Yabancı Dil
Okuma Anlama Yazama Okuma Anlama
Yazama
ALDIĞI EĞİTİMLER :
KATILDIĞI KURSLAR :
Download

ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı- Soyadı : Adres : Telefonlar : E