ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZASYON ŞEMASI
Enstitü Müdürü
Müdür Yardımcısı
Kalite Yönetim Birimi
Bakteriyoloji Lab.
NKRB Epidemiyoloji
Döner Sermaye Saymanlığı
İç Kontrol Birimi
Araştırma Komitesi
Seroloji Lab.
Birimi
Fen Kurulu
Eğitim Birimi
Patoloji Lab
Kalibrasyon Birimi
Parazitoloji Lab.
Ölçüm Belirsizliği Birimi
Kuduz Lab.
Yayın ve Basın Birimi
Sivil Savunma Birimi
İç Tetkik Birimi
Deney Hayvanları Birimi
Muhasebe Birimi
Personel Birimi
Kanatlı Hast.Teşhis Lab.
Besi yeri Birimi
Toksikoloji ve Met.Hast.Lab
Kimya Birimi
Moleküler Biyoloji Lab.
Download

adana veteriner kontrol enstitüsü müdürlüğü organizasyon şeması