Sayın Üyemiz,
Odamıza ulaşan ekte ki yazıya istinaden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “AEEE (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EŞYALARIN) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.
Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde
yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 02.02.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a
bildirilmek üzere [email protected] adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica olunur.
Görüş Bildirim Formu için tıklayınız.
TOBB tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.
İletişim Bilgilerimiz;
Tel : (0 222) 222 26 26
Fax : (0 222) 230 72 33
Web : www.etonet.org.tr
Download

atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetmeliğinde değişiklik