İNSANI ANLAMAK, HAYATI ANLAMLANDIRMAK İÇİN
T.C.
ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ
Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu
ENGEL OLMA GÖNÜL AL
İNSANI ANLAMAK, HAYATI ANLAMLANDIRMAK İÇİN
PROJE KOORDİNATÖRÜ:
Mustafa TOPAL
Alanya Müftüsü
PROJE SORUMLUSU:
Ali PATIR
Vaiz
PROJE GÖREVLİLERİ:
Hatice PATIR
Saliha ÇUMLU
Yaşar
SUNUŞ:
Engelliler konusunu dinin ihmal ettiğini ve bu dinin
tebliğcisi Hz. Peygamberin gündeminde olmadığını
söylemek mümkün değildir. Bu itibarla toplumu din
konusunda aydınlatma ve topluma din hizmeti sunma
görevinin verdiği sorumlulukla insanımızın dinimize ve
din hizmeti veren görevlilerimize duyduğu saygı ve
sevgiden istifade ederek, engelli vatandaşlarımıza
ulaşmak, dini bilgi seviyelerini yükselterek hayatlarını
manalandırmak, kader-kaza ve ceza konusunda onları
bilinçlendirmek, zihinlerde bir farkındalık meydana
getirip sahip oldukları güzellikleri fark etmelerini
sağlamak, hayata tutunmalarına yardımcı olmak kurum
olarak görevlerimiz arasındadır.
PROJE GEREKÇELERİMİZ:
Engelli fertler, yaşadığı durumdan dolayı yaratıcının adaletini
sorgulamakta, yetersiz din eğitiminden dolayı inanç bunalımları
yaşamakta, bu duruma isyan etmekte, engellilik durumunu kabul
edememektedir. Bunun neticesinde ruh sağlığı bozulmakta,
kendini toplumdan tecrit ederek içe kapalı bir hayat
yaşamaktadır. Engellilik sebebiyle yaşadığı bu durumu anlama
ve anlamlandırma çabası içerisinde olan ve
”niçin ben?”
sorusunu soran kişiye özellikle engelliliğin sınanma olduğu,
Allah ile ilişki biçiminin ve sağlıklı dini bilginin önemi konuları
üzerinde durularak moral ve manevi destek sağlanıp, anlama,
yaşadıkları durumu anlamlandırma çabasına yardımcı
olunacaktır.
HEDEFLERİMİZ:
 Projede genel hedef, engellilerin ve ailelerinin inanç
dünyalarını sağlıklı bir zemine oturtarak iç huzurunu
sağlamak, kendisiyle ve çevresiyle fertler oluşturarak
toplumsal hayata rehabilitasyonlarına katkı sağlamaktır.
 Engellilerin yaşantı kalitesini dini bilinçlendirme faaliyetleriyle
yükseltmek.
 Engellilerin moral ve motivasyonunu dini ritüellerle yüksek
tutarak sosyal hayata uyum becerilerinin arttırılmasını
sağlamak.
Download

9- engel olma gönül al projesi