Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü 2886 sayılı D.İ.K. göre Tahsilat İşlemleri Süreci
Mükellefin Ödeme için Başvurusu
Alacak Tahsilatı
Teminat Tahsilatı
Borç Var
Borç Yok
Borcun
İncelenmesi
Tahsil edilemez
Durumun İlgiliye
Bildirilmesi
Tahsil
edilebilir
Muhasebe İşlem Fişi
Düzenlenmesi
Muhasebe İşlem Fişinin
Muhasebeye Gönderilir
Alındı Geldi
Alındı Gelmedi
Tahsilatın Meopa
İşlenmesi
SÜREÇ SONU
Hazırlayan: H. Kürşad CENK
Defterdarlık Uzmanı
Onaylayan: Bülent SÖZERİ
Emlak Müdürü
Download

Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü 2886 sayılı D.İ.K. göre Tahsilat