DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine / Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanunun ilgil maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.
Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ġlan edilen
kadrolara uygun olmadığı
sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgil geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. web sayfasında mevcuttur.
S.No FAKÜLTE
BÖLÜM
ABD
KADRO
DERECE ADET AÇIKLAMA
1
Veteriner Fakültesi
Temel Bilimler
Biyokimya
Profesör
1
1
2
Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijy.ve Teknolojisi
Besin Gıda Hijy.ve Teknolojisi
Profesör
1
1
3
Fen Fakültesi
Fizik
Atom ve Molekül Fiziği
Profesör
1
1
4
Fen Fakültesi
Kimya
Analitik Kimya
Profesör
1
1
5
Fen Fakültesi
Kimya
Anorganik Kimya
Profesör
1
2
6
Fen Fakültesi
Kimya
Biyokimya
Profesör
1
1
7
Fen Fakültesi
Kimya
Fizikokimya
Profesör
1
1
8
Diş Hekimliği
Klinik Bilimler
Ortodonti
Profesör
1
1
9
İktisadi ve İdari Biliml.Fakül. İşletme
Muhasebe Finansman
Profesör
1
1
10 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Profesör
1
1
11 Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Roma Hukuku
Doçent
1
1
12 Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku
Doçent
1
1
13 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyasyon Onkolojisi
Doçent
1
1
14 İktisadi ve İdari Biliml.Fakül.
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doçent
1
1
15 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Dinler Tarihi
Doçent
1
1
16 Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği
Genel Jeoloji
Doçent
1
1
17 Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Konstrüksiyon ve İmalat
Doçent
1
1
18 Veteriner Fakültesi
Temel Bilimler
Histoloji ve Embiryoloji
Doçent
1
1
19 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim
Doçent
1
1
20 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Doçent
1
1
21 Edebiyat Fakültesi
Tarih
Ortaçağ Tarihi
Doçent
1
1
22 Mimarlık Fakültesi
Mimarlık
Restorasyon
Doçent
1
1
23 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Nöroloji
Doçent
1
1
24 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Doçent
1
1
25 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Ortopedi ve Travmatoloji
Yrd.Doç.
1
1
Bir Üniversite Hastanesinde, en az 6 ay Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalında Uzman olarak çalışma deneyimi olmak. Bir Omurga Sağlığı
Merkezinde, uzman olarak, omurga deformitesi cerrahisi ile ilgili çalışma
deneyimi olmak.
Download

ilan