TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP Bİ Lİ MLERİ
ANATOMİ ABD
ARAŞTIRMA GÖREVLİ Sİ BAŞVURULARI
ÖN DEĞERLENDİ RME SONUÇLARI
BAŞVURAN ADAYLAR
Sıra
No
1
Adı-Soyadı
ALES*
Puanı
ALES
Puanı
Alpen Ortuğ
(1)
73,758
%60
(2)
44,25
Yabancı
Dil
Puanı
(3)
86,25
Yabancı
Dil
Puanı
%40
(4)
34,5
TOPLAM
(2)+(4)
78,75
*Adayların giriş sınavına girmek üzere 2 Şubat 2015 tarihinde, saat: 09:30’da A1 nolu sınıfta
bulunmaları gerekmektedir.
Download

tıp fakültesi temel tıp bi li mleri anatomi abd araştırma görevli si