T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
KURUM İÇİ/KURUMLARARASI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı - Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon (GSM) :
E-posta:
Adayın ÖSYM Puanı/Yılı/Puan Türü
……………………………
Adayın Genel Not Ortalaması
……………………………
Adayın Kayıtlı Olduğu
Üniversite/Fakülte/Program
Adayın Yatay Geçiş Başvuru Türü
Adayın Başvurduğu Program
Genel Not Ortalaması
Taban Puan
Adayın Başvurduğu Sınıf:
1. Tercih:………………
2. Tercih:………………
3. Tercih:………………
Yatay geçiş başvurumun değerlendirmeye alınması hususunu bilgilerinize arz ederim.
Başvuru için gerekli evrak :
123456789-
Tarih:
İmza:
Üniversite onaylı not döküm belgesi (Transkript),
Onaylı ders müfredatı,
Onaylı ders içerikleri,
Disiplin cezası almadığına dair belge,
Öğrenci belgesi,
Yabancı dil muafiyet belgesi (var ise Hazırlık Durum Belgesi),
ÖSYM yerleşme belgesi,
ÖSYM puan belgesi,
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
(Kurumiçi yatay geçiş başvurularında yukarıdaki belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.)
Not: 1- Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tek bir form doldurmaları
gerekmektedir.
2- Her başvuru için 50 TL. ödendiğine dair makbuz.(Başvuranın adı-soyadı belirtilmelidir.)
→Başvuru ücreti Garanti Bankası 6296330 hesap numarasına “ yatay geçiş başvurusu”
açıklaması ile yatırılacaktır.
IBAN NO: Garanti Bankası İzmir Şubesi (100) TR79 0006 2000 1000 0006 2963 30
3-Başvurular bütün belgeler tamamlanmış olarak Yaşar Üniversitesi Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Download

TC YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü