T.C.
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
“İHALE MEVZUATI EĞİTİM SEMİNERİ”
BAŞVURU FORMU
KURUMU
İli:……………
………………………………………. BELEDİYESİ
Katılacak Personelin
Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Unvanı
İş Tel
Belgegeçer (Faks)
Cep Tel
Birliğinizce; 26 – 30 Ocak 2015 tarihlerinde Trabzon Uzungöl Fettahoğlu Grand Otel’de düzenlenen “İhale Mevzuatı Eğitim
Semineri” ne yukarıda adı, soyadı ve görevi yazılı kişi katılacaktır.
…/01/2015
………………………
………….. Belediye Başkanı
(İmza – Mühür)
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
Yavuz Selim Bulvarı No:349 B Blok Kat:1 Daire:1
TRABZON
Tel:(462)2238582 Belgegeçer:(462)2233463
Elektronikağ:www.dkbb.gov.tr e- Posta :[email protected]
Download

Başvuru Formu İçin Tıklayınız... - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği