ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDEN HİZMET ALIMI
(İlk defa kapsama alınacak hizmet talepleri)
Özel Sağlık Kuruluşu, Kamu Sağlık Tesisine müracaat eder
Özel sağlık kuruluşu talebi ile birlikte, satın alacağı tahmini
hizmet/işlem sayısını kamu sağlık tesisine bildirir
Kamu sağlık tesisi talebin uygunluğunu, hizmet sunum kapasitesi,
atıl durumu gibi hususlar ile birlikte talebin kapsamını da dikkate
alarak, değerlendirmeye tabi tutar
Talep uygun görüş ile birlikte Genel
Sekreterliğe bildirilir
E
Ön değerlendirmede
uygun görüldü mü?
Talebin reddedildiği özel sağlık kuruluşuna üst
yazı ile bildirilir, Genel Sekreterliğe bildirimde
bulunulur
H
Genel Sekreterlik bünyesinde
komisyon oluşturulur
Komisyonca uygun
görüldü mü?
H
Kamu sağlık tesisine uygun görülmediği bildirilir
E
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tıbbi Hizmetler
Kurum Başkan Yardımcılığı’na yönerge kapsamına
alınması talebinde bulunulur
Kurum bünyesinde komisyon oluşturulur
Komisyonca uygun görüldü
mü?
H
Uygun görülmediği Genel Sekreterliğe
bildirilir
E
Komisyon kararı doğrultusunda Kurumumuzca uygun görüldüğünü
belirtilir üst yazı ile görüş alınmak üzere Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne gönderilir. Genel Müdürlük, görüşünü Kurum’a
bildirir
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığınca ilgili Genel
Sekreterliğe bildirilir
Genel Sekreterlikçe, karar doğrultusunda yönerge
kapsamındaki diğer işlemler gibi süreç kaldığı yerden devam
ettirilir
E/H
Genel Müdürlükçe
uygun görüldü mü?
Download

özel sağlık kuruluşlarının kamu sağlık tesislerinden hizmet alımı