TÜRKİYE’DE YAŞLANAN NÜFUS1
29.1.2015
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 28.1.2015 tarihinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ülkemizin nüfusu
77 milyon 695 bin 904 kişidir. Geçtiğimiz yıl (2014) 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus
içindeki payı %7,97 olmuştur (6 192 962 kişi). İl ve ilçe merkezlerinde bu yüzde 7,39 ve belde ve
köylerde ise değer 14,55'dir. Altmış beş yaş ve üzeri erkeklerin toplam erkek nüfus içindeki
payı %6,9 ve kadınların toplam kadın nüfus içindeki payları ise %9’dur.2 Ülkemizde 65 yaş ve
üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payının 2013 yılı itibarıyla %7,7 olduğu bilinmektedir.3
Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus içinde en fazla payı 65-69 yaş grubu almıştır.2 Türk Geriatri
Derneği tarafından 2013 yılı 65 yaş üzeri nüfus değerlendirmelerine göre veriler benzerdir.4
Tablo 1. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusa ilişkin bilgiler2
Yaş grubu
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
Toplam
1
Erkek
Sayı
1 030 716
699 604
465 081
353 906
119 892
30 224
2 699 423
Yüzde
38,2
25,9
17,2
13,1
4,4
1,2
100,0
Kadın
Sayı
1 184 988
857 631
639 097
486 504
240 266
85 053
3 493 539
Yüzde
33,9
24,5
18,3
13,9
6,9
2,4
100,0
Toplam
Sayı
Yüzde
2 215 704
35,8
1 557 235
25,1
1 104 178
17,8
840 410
13,6
360 158
5,8
115 277
1,9
6 192 962
100,0
Bu dokuman Dr. Dilek Aslan’ın katkılarıyla ilgili veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
[Internet] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18616. Erişim:28.1.2015.
3 [Internet] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15974. Erişim:28.1.2015.
4 [Internet] http://www.geriatri.org.tr/pdf/Yasli_Nufus_(Turkiye)-2014_(3.2.2014).pdf.
Erişim:28.1.2015.
2
Download

Pdf için Tıklayınız - Türk Geriatri Derneği