6th International Congress on New Trends in Education - ICONTE
24-26 April 2015
Antalya - Turkey
http://www.iconte.org
Poster Bildirilerin Hazırlanması ve Sunumu
Poster bildiriler de diğer bildirilerle aynı formatta A4 kâğıda sözlü bildirilerin yazım kuralları dikkate
alınarak hazırlanmalıdır. Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek günde ve
saatte, oradaki görevlinin yardımıyla sergilenecektir.
Poster Bildirilerin Yayınlanması
Belirtilen tarihe kadar [email protected] adresine
ulaşmayan ve yazım kurallarına uymayan hiçbir poster bildiri
yayınlanmaz.
Kongre programı ile bildiri özetleri kâğıt baskı olarak basılacaktır. Bütün bildiriler bize ulaşma sırasına
göre aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır:
 GLOKALde GLOKALde Official eJournal of UDEEEWANA
 IJONTE International Journal on New Trends in Education and Their Implications
 WJEIS Journal of Educational and Instructional Studies in the World
 JRET Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching)
 WOJDE International Women Online Journal of Distance Education
Download

Poster Bildiri Sunumu - International Conference on New Trends in