27.01.2015
MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
YATAY GEÇİŞ KOMİSYON RAPORU
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş
Komisyonu 27 Ocak 2015 tarihinde toplanmış ve 5 başvuru değerlendirilmiş olup komisyon kararı
aşağıdadır.
1. Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı
öğrencisi 30923223194 T.C. kimlik nolu Elif İrem Erdemir’in yatay geçiş başvurusu
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Yüksekokulumuz birinci yarıyılı müfredatında yer
alan aşağıda belirtilen derslerin veya muadillerinin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
tamamlamış olduğu birinci yarıyıl müfredatında yer almadığı tespit edilmiştir. MSGSÜ Meslek
Yüksek Okulu yatay geçiş değerlendirme kriterlerinin birinci maddesi olan “Müfredat
Programının eşdeğerliği (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)” koşulu yerine
getirilmediğinden, öğrencinin programımıza yatay geçişi uygun bulunmamıştır.
I.Yarıyıl
MYR 101 Keşif ve Metraj Bilgisi
MYR 104 Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri I
MYR 107 İnce Yapı I
MYR 110 Matematik I
MYR 112 Doğal Taş Kullanımı ve Uygulama Metodları
MYR 113 Taşınmaz Kültür Varlıkları
2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı
(İKMEP)(İ.Ö.) öğrencisi 69802067536 T.C. kimlik nolu Ayşe Aksoy’un yatay geçiş başvurusu
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Yüksekokulumuz birinci yarıyılı müfredatında yer
alan aşağıda belirtilen derslerin veya muadillerinin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
tamamlamış olduğu birinci yarıyıl müfredatında yer almadığı tespit edilmiştir. MSGSÜ Meslek
Yüksek Okulu yatay geçiş değerlendirme kriterlerinin birinci maddesi olan “Müfredat
Programının eşdeğerliği (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)” koşulu yerine
getirilmediğinden, öğrencinin programımıza yatay geçişi uygun bulunmamıştır.
I.Yarıyıl
MYR 101
MYR 105
MYR 110
MYR 112
Keşif ve Metraj Bilgisi
Rölöve I
Matematik I
Doğal Taş Kullanımı ve Uygulama Metodları
3. Plato Meslek Yüksekokulu Mimarlık Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı
öğrencisi 46222703916 T.C. kimlik nolu Habib Dayangeç’in yatay geçiş başvurusu
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Yüksekokulumuz birinci yarıyılı müfredatında yer
alan aşağıda belirtilen derslerin veya muadillerinin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
tamamlamış olduğu birinci yarıyıl müfredatında yer almadığı tespit edilmiştir. MSGSÜ Meslek
Yüksek Okulu yatay geçiş değerlendirme kriterlerinin birinci maddesi olan “Müfredat
Programının eşdeğerliği (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)” koşulu yerine
getirilmediğinden, öğrencinin programımıza yatay geçişi uygun bulunmamıştır.
I.Yarıyıl
MYR 101
MYR 107
MYR 112
MYR 113
Keşif ve Metraj Bilgisi
İnce Yapı I
Doğal Taş Kullanımı ve Uygulama Metodları
Taşınmaz Kültür Varlıkları
4. Plato Meslek Yüksekokulu Mimarlık Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı
öğrencisi 69505161272 T.C. kimlik nolu Oğuzhan Şahin’in yatay geçiş başvurusu
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Yüksekokulumuz birinci yarıyılı müfredatında yer
alan aşağıda belirtilen derslerin veya muadillerinin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
tamamlamış olduğu birinci yarıyıl müfredatında yer almadığı tespit edilmiştir. MSGSÜ Meslek
Yüksek Okulu yatay geçiş değerlendirme kriterlerinin birinci maddesi olan “Müfredat
Programının eşdeğerliği (ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)” koşulu yerine
getirilmediğinden, öğrencinin programımıza yatay geçişi uygun bulunmamıştır.
I.Yarıyıl
MYR 101
MYR 107
MYR 112
MYR 113
Keşif ve Metraj Bilgisi
İnce Yapı I
Doğal Taş Kullanımı ve Uygulama Metodları
Taşınmaz Kültür Varlıkları
5. Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencisi
29185924246 T.C. kimlik nolu Ayça Toplu’nun yatay geçiş başvurusu komisyonumuzca
değerlendirilmiş olup, Yüksekokulumuz birinci yarıyılı müfredatında yer alan aşağıda belirtilen
derslerin veya muadillerinin, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda tamamlamış olduğu
birinci yarıyıl müfredatında yer almadığı tespit edilmiştir. MSGSÜ Meslek Yüksek Okulu yatay
geçiş değerlendirme kriterlerinin birinci maddesi olan “Müfredat Programının eşdeğerliği
(ders içeriklerinin en az %80’i aynı olmalıdır)” koşulu yerine getirilmediğinden, öğrencinin
programımıza yatay geçişi uygun bulunmamıştır.
I.Yarıyıl
MYR 101
MYR 104
MYR 105
MYR 107
MYR 112
MYR 113
TUR 109
ING 129
Keşif ve Metraj Bilgisi
Geleneksel Yapı Sistem ve Öğeleri I
Rölöve I
İnce Yapı I
Doğal Taş Kullanımı ve Uygulama Metodları
Taşınmaz Kültür Varlıkları
Türk Dili I
Temel İngilizce I
27/01/2015
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
2014-2015 YATAY GEÇİŞ İNTİBAK KOMİSYONU RAPORU
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar döneminde programımıza yatay geçişi uygun bulunan
Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü (3272) 1. Sınıf
201432721055 numaralı öğrencisi İlayda Velioğlu’nun almış olduğu dersler incelenmiştir. Buna
göre, adı geçen öğrencinin alttan alması gereken dersler aşağıda belirtilmiş olup, II., III., IV.
yarıyıldaki tüm zorunlu dersleri ve 12 MSGSÜ kredili seçmeli ders alarak tamamlamasına karar
verilmiştir. Öğrencinin I. Yarıyıl için ders denklikleri aşağıda belirtilmiştir.
I. Yarıyıl için alttan alması gereken dersler:
MYT 105 Bilgisayar I
MYT 104 Matematik I
MYT 110 Tekstil Teknolojisi I
I. Yarıyıl için ders denklik tablosu
Giyim Üretim Programı I. Yarıyıl
Dersleri
Gediz Meslek Yüksekokulu Dersleri
MYT 111 Hazır Giyim Üretimi I
327211151 Giysi Üretimi I
AA
YBD 129 Yabancı Dil I
327211005 Yabancı Dil I
AA
MYT 112 Kalıp Hazırlama Teknikleri I
327211150 Kalıp Hazırlama Teknikleri I
BB
MYT 103 Güzel Sanatlar I
327211152 Temel Sanat Eğitimi
BB
TUR 109 Türk Dili I
327211003 Türk Dili I
BB
INK 109 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi
327211001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
BA
Harf Notu
Download

mimari restorasyon ve giyim üretim programları yatay geçiş sonuçları