T. C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dönem Projesi Dersine Kayıt Formu
Öğrenci Bilgileri
Adı:
Anabilim Dalı:
Soyadı:
Bilim Dalı:
Numarası:
Cep Telefonu:
Yukarıda belirttiğim bilim dalında öğrenim görmekteyim. 36 Kredi dersimi tamamlamam
durumunda Dönem Projesi dersine kaydımın yapılmasını arz ederim.
İmza
Öğrenci
Adı Soyadı
Alâaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu 42079
KONYA Telefon : (0 332) 241 05 21-22 Faks : (0 332) 241 05 24
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ : www.sosyalbil.selcuk.edu.tr
Download

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü II