KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM HİZMETLERİ 2015 EYLEM PLANI
Kod
Faaliyetler
B1
Hazırlık otomasyonu
B2
Kablosuz internetin, idari ve
akademik birimlerde yaygınlaştırılması
B3
B4
B5
Otomasyonu
Ulusal Akademik Arşiv Projesi kapsamında
gerekli altyapı ve programların
güçlendirilmesi
Akademik ve idari birimler için
masaüstü ve dizüstü bilgisayar alımı
İçerik Yönetim sistemli Web sayfalarımızın
yenilenmesi
B7
Felaket Kurtarma Merkezi
Sisteminin projelendirilmesi
Kampüs bilgilendirme ve tanıtım sisteminin
yaygınlaştırılması
İşbirliği Yapılacak
Birim/Kişi
Öğrenci İşleri
Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve
Teknik Daire
Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali
İşler Daire Bşk.
Genel
Sekreterlik
Tahmini
Bütçe
Şubat
Mart
150.000
Kütüp. Dök. Dai. 1)Kütüp. Dök. Dai. Bşk.
Bşk.
2)Bilgi İşlem Dai. Bşk.
İdari ve Mali
İşler Daire Bşk.
Takvim
17.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Akademik Personel Ek Ders Hesap
B6
B8
Yetkilendiril
miş
Birim/Kişi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Mart
Nisan
200.000
Haziran
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Temmuz
50.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Ağustos
80.000
B9
B10
Üniversitemiz WEB Sayfasının Yenilenmesi
Üniversitemiz Merkez Ağ Omurgasının ve
kablolu alt yapısının güçlendirilmesi
B11
Sunucu ve Sistem Altyapısı
B12
Güçlendirme
E-posta altyapısının güçlendirilmesi
B13
B14
Yazılım bakımları, güncellemeleri ve
güvenlik ürünlerinin lisans yenilemeleri
Yeni binaların alt yapısı
Bilişim Hizmetleri
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Eylül
Yapı İşleri ve
Teknik Daire
Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Aralık
İdari ve Mali
İşler Daire Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
İdari ve Mali
İşler Daire Bşk.
İdari ve Mali
İşler Daire Bşk.
Yapı İşleri ve
Teknik Daire
Bşk.
1)Genel Sekr.Yrd.
2)Bilgi İşlem Dai. Bşk.
1)Genel Sekr.Yrd.
2)Bilgi İşlem Dai. Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Aralık
Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının
güçlendirilmesi ve tüm idari ve akademik
personelin bilgisayar ihtiyacının karşılanması
Güvenliği arttırılmış yeni bir sistem kurulması
Üniversitemiz bilişim sistemlerinin bir doğal
.
afet durumunda kesintisiz hizmetine devam
etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Duyuru ve etkinliklerimizi, uygun görülen konu
başlıkları altında hazırlanacak olan günlük
haber içeriklerinin kampüslerimizde
yerleştirilmiş ve yerleştirilecek ekranlar
üzerinden yayınlanması sağlanacaktır.
50.000
Üniversitemiz WEB Sayfasının yenilenmesi
Üniversitemiz Merkez Omurgasında yer alan
Omurga Switch’e ilave yapılması, eksik yerlere
kenar switch eklenmesi
80.000
Depoladığımız veri miktarındaki artıştan dolayı
mevcut veri depolarımıza ilave yapılması
20.000
Yıllık lisans güncellemeleri
40.000
Lisansların yenilenmesi
Aralık
Aralık
Üniversitemizdeki mevcut öğrenci işleri
otomasyonuyla entegre çalışabilecek ve tüm
bölümlerin rahatlıkla kullanabileceği sistemin
oluşturulması
Üniversitemiz bünyesindeki yerleşkelerde,
bilgi güvenliği tam olarak sağlanmış aktif
cihazlar ile, kablosuz olarak, güçlü bir network
(ağ) altyapısının kurulması sağlanacaktır.
Maaş hesaplamalarındaki hataların
engellenmesi
Oluşturulmuş alt yapının ve kurulmuş
programların güncellenmesi
Haziran
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Açıklama
Aralık
Mercidabık ve Karataş Kampüslerine yapılacak
binaların data-telefon alt yapı sistem
kontrolleri
687,000
Download

2015 Eylem Planı - Bilgi İşlem Daire Bşk.